Till senaste kommentaren

Går det att överpröva ett avbrytande av en direktupphandling?

Hej,
I och med att avtalspärr inte gäller vid direktupphandling undrar jag om det går att överpröva ett beslut om avbrytande av en direktupphandling?

Kommentarer

 • Hej!

  Reglerna om avtalsspärr är inte tillämpliga när en upphandlande myndighet avbryter en upphandling, oavsett vilket upphandlingsförfarande det rör sig om. Det innebär att även när upphandlande myndigheter inte är skyldiga att tillämpa reglerna om avtalsspärr har leverantörer som har talerätt möjlighet att begära omprövning av ett avbrytande av en upphandling. En leverantör som inte har eller har haft något intresse av att tilldelas kontrakt i upphandlingen anses inte ha någon talerätt (se HFD 2017 ref. 62).

  En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan 10 dagar har gått från det att den upphandlande myndigheten har skickat en underrättelse om beslutet (se 20 kap. 4, 6 och 12 §§ LOU). När den upphandlande myndigheten inte skickar en underrättelse måste effekten bli att det inte uppkommer någon överprövningsfrist, det vill säga det finns ingen tidsfrist att förhålla sig till i den situationen (se Asplund, Anders, m.fl., Överprövning av upphandling - och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, Jure, Stockholm, 2012 s. 230–231).

  Uppdaterad: den 6 februari 2019

  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.