Till senaste kommentaren

Får en upphandling avbrytas trots att domstolen beslutar att utvärderingen ska göras om?

Får en upphandling avbrytas, förutsatt att det finns sakliga skäl, efter dom från förvaltningsrätten och domen säger att utvärderingen ska göras om?

Kommentarer

 • Hej Linda!

  Det finns i princip inget hinder mot att en upphandlande myndighet avbryter en upphandling efter att en domstol genom dom har överprövat en upphandling. Domstolens dom innebär något förenklat ingen skyldighet att avsluta den aktuella upphandlingen genom att ingå avtal. Till exempel kan det inträffa något efter domen som innebär att upphandlingen inte längre kan fullföljas och därför måste avbrytas.

  Däremot kan en leverantör även ansöka om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling.

  Läs mer
  Läs mer om förutsättningarna för att avbryta en upphandling i inlägget Går det att ansöka om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling? i vår Frågeportal

  Uppdaterad: den 24 april 2019
  Henrik Upphandlingsjurist
 • Finns det någon dom att referera till i sådana fall?
  Philip
 • Hej Philip,

  Det är inte nödvändigt att referera till en dom i sådana fall.

  I en överprövning av en upphandling kan en förvaltningsdomstol enbart besluta att upphandlingen
  1. ska göras om, eller
  2. att den får avslutas först sedan rättelse har gjorts.
  En förvaltningsdomstol har således ingen rättslig möjlighet att besluta om hur en upphandling ska avslutas. Det är enbart den upphandlande myndigheten som genomför upphandlingen som kan besluta om att avsluta den.

  En upphandlande myndighet får avbryta en upphandling om det finns sakligt godtagbara skäl och avbrytandet följer de grundläggande upphandlingsprinciperna. Det är den upphandlande myndigheten som ska visa att det finns grund för avbrytande. Godtagbara anledningar för att avbryta en upphandling har av domstol ansetts vara exempelvis bristande konkurrens, oförutsedda händelser, felaktigt utformad utvärderingsmodell och ett alltför högt pris.

  Exempel på domar där en bedömning gjorts om det funnits sakliga skäl eller inte:Läs mer
  Läs mer om att avbryta en upphandling på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  • 20 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vad en förvaltningsdomstol kan besluta om i en överprövning av en upphandling.
  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.