Till senaste kommentaren

Vilken tidsfrist gäller om upphandlingen avbryts och annonseras på nytt?

Hej
Vi upptäckte efter anbudsöppning ett fel i utvärderingsformuläret och kommer därför att avbryta, rätta till felet och annonsera på nytt. Vi gör inga andra ändringar i dokumenten/kraven. Den första upphandlingen annonserades 35 dagar. När jag nu annonserar igen, hur länge bör jag annonsera (öppet förfarande)?

Kommentarer

 • Hej Eva,

  Tidsfristerna i lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller oavsett om upphandlingen avser samma sak som en nyligen avbruten upphandling eller om det är en helt ny upphandling. Någon möjlighet att förkorta tidsfristen för att upphandlingen redan har legat ute på annons finns således inte.

  I ett öppet förfarande gäller som utgångspunkt en tidsfrist på minst 35 dagar räknat från den dag då annonsen skickades för publicering. Om den upphandlande myndigheten tillåter att anbuden skickas in elektroniskt, får tidsfristen bestämmas till minst 30 dagar. Notera dock att när tidsfrister för att komma in med anbud bestäms, ska särskild hänsyn tas till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid leverantörerna kan antas behöva för att utarbeta anbuden (se exempel på tillämpning i Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3104–18).

  Den kortast tillåtna tidsfristen varierar beroende på förfarandetyp, det kan vara av intresse att spara vår sammanställning över tidsfristerna för annonsering enligt LOU för framtida bruk.

  Källhänvisningar
  • 11 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - tidsfrist för anbud vid ett öppet förfarande
  • 11 kap. 6 § LOU - förkortning av tidsfrist vid elektroniska anbud.

  Uppdaterad: den 19 juli 2019


  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.