Till senaste kommentaren

Vilken tidsfrist gäller vid avbrytande av en upphandling?

Hej,
När man avbryter en upphandling före sista anbudsdag gäller fortfarande 10 dagars fristen för eventuell överprövning?

Kommentarer

 • Hej,

  Ja, en ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan 10 dagar har gått från det att den upphandlande myndigheten har skickat en underrättelse om beslutet. Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, ska en ansökan om överprövning ha kommit in till förvaltningsrätten innan 15 dagar har gått från det att underrättelsen skickades ut.

  Detta gäller oavsett när under upphandlingsprocessen avbrytandet genomförs.

  Källhänvisningar
  20 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - tidsfrister för att ansöka om överprövning av ett avbrytandebeslut.

  Uppdaterad: den 10 februari 2020

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.