Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Får en upphandling avbrytas?

Fråga 1
Kan en kommun avbryta en upphandling om man i förfrågningsunderlaget inte har angett att man kan göra det.

Fråga 2
Om kommunen vid avbrytande av upphandling anger som skydd för upphandlingsmyndigheten ekonomiska intresse- har man rätt att som leverantör av anbud rätt att få veta vilka ekonomiska intressen det gäller.

Kommentarer

 • Hej!

  En upphandling får avbrytas om den upphandlande myndigheten eller enheten har sakligt godtagbara skäl för beslutet. Några exempel på sakligt godtagbart skäl:
  • Det återstår bara en lämplig anbudsgivare (bristande konkurrens).
  • Anbuden överstiger den upphandlande myndighetens budget. 
  • Upphandlingsdokumenten har skrivits på ett felaktigt sätt och att det därför inte är möjligt att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.
  I beslutet att avbryta en upphandling ska skälen för beslutet framgå. Exakt hur utförlig den upphandlande myndigheten måste vara i sina skäl till varför upphandlingen avbrutits är dock svårt att svara på, men syftet med informationen från myndigheten ska vara att ge leverantören så pass mycket information att den kan bilda sig en uppfattning om på vilka grunder upphandlingen avbrutits. De grundläggande principerna måste alltid iakttas.

  Läs mer
  För information om möjligheten att ansöka om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling se inlägget Går det att ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling? i Frågeportalen. Mer information finns även på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

  Källhänvisningar
  • 12 kap. 12 § andra stycket LOU respektive LUF – underrättelseskyldighet över tröskelvärdena
  • 19 kap. 29 § LOU respektive LUF –underrättelseskyldighet under tröskelvärdena
  • 20 kap. 12 § LOU respektive LUF – tidsfrister för ansökan om överprövning av en upphandling
  • C-27/98 Fracasso, C-244/02 Kauppatalo Hansel och RÅ 2009 ref 43.
  Uppdaterad: den 2 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.