Till senaste kommentaren

Måste en leverantör ange alla sina underleverantörer vid upphandling genom ramavtal?

Jag har läst er nya rapport om Mellanhänder i offentlig upphandling och har en fråga. Är det tillåtet att avropa från ett ramavtal med en (1) mellanhand som förmedlar IT-konsulttjänster enligt följande scenario:
- inget underliggande avtal finns med de konsulter som förmedlas,
- i samband med avrop så anges vilken typ av kompetens som krävs för det aktuella uppdraget, max timpris som UM kan acceptera, och när uppdraget senast ska börja?

Jag tolkar det som att man då överträder bestämmelsen om att alla villkor ska vara fastställda i ett ramavtal med endast en (1) leverantör och att ovan nämnda krav går utanför det som i LOU kallas "samråd".

Kommentarer

 • Hej Magnus!

  Vi kan inte se att den upphandlande myndigheten eller enheten är skyldig att kräva att samtliga underleverantörer redovisas redan i anbudet i ramavtalsupphandlingen. Ett av syftena med ett sådant upplägg som du beskriver är vanligtvis att underleverantörskretsen ska kunna variera under avtalstiden. När den upphandlande myndigheten avropar tjänster som omfattas av ramavtalet så ingås ett avtal mellan mellanhanden och underleverantören. Ett underliggande avtal finns således när tjänsten utförs.

  Även om det är ett ramavtal med alla villkor fastställda så kan viss kompletterande information ändå tillföras i avropsskedet i syfte att det ska vara möjligt att tillgodose uppkommet behov. Det kan till exempel avse när i tiden utförandet ska ske. Det kan vara till hjälp att jämföra med ett tjänstekontrakt; smärre anpassningar får göras under avtalstiden.

  Någon väsentlig förändring får däremot inte göras. Huvudregeln är att den kompetens som krävs enligt det specifika avropet ska omfattas av kravställningen i ramavtalet. Att avropa en tjänst som inte omfattas av ramavtalet är inte tillåtet. Avropet utgör då en direktupphandling. Det ska dock tilläggas att en sådan direktupphandling kan vara tillåten eller otillåten. En bedömning får göras i det enskilda fallet.

  De tjänster som ramavtalet omfattar konkurrensutsätts i ramavtalsupphandlingen och inte i avropet, om det är ett ramavtal med en leverantör, och det är också i den processen som priserna ska fastställas. Förutom att den upphandlande myndigheten eller enheten kan ha gjort sig skyldig till en överträdelse av reglerna om att det bästa anbudet ska antas så finns det även affärsmässiga aspekter som gör sig gällande i detta avseende.

  Exakt vad som kan omfattas av det så kallade samrådet i lagen om offentlig upphandling (LOU) och vad som faller utanför det, är tyvärr oklart. Detsamma gäller konsekvenserna av ett agerande som strider mot bestämmelsen.

  Läs mer
  Läs mer om samarbeta med underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar på vår webbplats.

  Uppdaterad: den 22 augusti 2019

  Med vänlig hälsning
  Ulrika

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.