Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Avslutande av kontrakt och ramavtal

Gäller LOU 17 kap. 17 § enbart direktivstyrda upphandlingar eller gäller den även upphandlingar under tröskelvärdet? Under tillämpliga bestämmelser i 19 kap. så finns paragrafen inte uppräknad men å andra sidan så anges i paragrafen att den gäller för "kontrakt och ramavtal som ingås efter upphandling enligt denna lag".

Kommentarer

  • Hej Per,

    Det finns ingen skyldighet vid upphandlingar under tröskelvärdet att införa villkor som gör det möjligt att avsluta kontraktet eller ramavtalet för de situationer som räknas upp i 17 kap. 17 § LOU. Däremot finns det inga hinder mot att införa villkor för grunder som kan leda till att ett kontrakt eller ramavtal avslutas i förtid vid upphandlingar under tröskelvärdet (se prop. 2015/16:195 s. 858 f.).

    Jag kan hålla med dig om att formuleringen du hänvisar till kan ge upphov till vissa frågetecken.

    Med vänlig hälsning
    Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.