Till senaste kommentaren

Avtal i strid med avtalsrättsliga regler men inte LOU går det att häva?

Hej!

Om en upphandlande myndighet slutit ett avtal och det senare framkommer att vinnande leverantör otillbörligt påverkat underlaget för upphandlingen; vad finns för möjligheter att få avtalet hävt, om grunderna i 20 kap 13§ inte är tillämpliga?

Kommentarer

 • Hej,

  Avtalsrätten är fristående i förhållande till bestämmelsen om överprövning av ett avtals giltighet i LOU.

  Allmän avtalsrätt gäller i tillämpningen av ett avtal som föregåtts av en upphandling. Vilka möjligheter en avtalspart har att avsluta ett avtal i förtid (exempelvis uppsägning och hävning) regleras i första hand i det specifika avtalet. Ett upphandlat avtal kan givetvis vara ogiltigt enligt någon bestämmelse i avtalslagens tredje kapitel. En part som inte är avtalspart (en så kallad utomstående eller tredje part) har dock ingen möjlighet att driva en process om att ogiltigförklara ett avtal utifrån avtalsrättsliga bestämmelser.

  Upphandlingsmyndigheten ger inte stöd i avtalsrättsliga frågor som ligger utanför upphandlingsregelverkets räckvidd. Vi rekommenderar därför att ni vänder er till en jurist med kunskap inom det avtalsrättsliga området.

  Källhänvisningar
  20 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - avtalslagen påverkar inte möjligheten att ansöka om överprövning av ett avtals giltighet.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.