Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Avtal med kvalificerade leverantörer i dynamiskt inköpssystem (DIS)?

Hej,
Ska avtal skrivas med leverantörerna i DISet efter kvalificering eller ska avtal endast skrivas efter avrop med vinnande leverantör?
Tycker personligen att avtal bör skrivas med samtliga leverantörer antagna i DISet och sedan ytterligare avtal eller kontrakt för respektive avrop, men kan inte se att det står någonstans.

Kommentarer

 • Hej,

  Leverantörer har möjlighet att ansöka om att få delta i ett dynamiskt inköpssystem enligt de villkor som systemet anger. Den upphandlande myndigheten ska sedan fatta beslut om leverantörens deltagande i systemet. Ansökan att få delta och utträde ur systemet kan ske när som helst under systemets giltighetstid. Det finns inget krav på att avtal ska ingås med kvalificerade leverantörer.

  Dynamiska inköpssystem är en elektronisk metod för upphandling som ger möjlighet för upphandlande myndigheter att få tillgång till ett särskilt brett urval av anbud från kvalificerade leverantörer. DIS kan delvis jämföras med när en upphandlande enhet upprättande av prekvalificeringssystem enligt LUF. I båda fallen innebär ett deltagande inte att de godkända leverantörerna är förpliktade till något, exempelvis att lämna anbud i kommande upphandlingar. Godkända leverantörer har även en möjlighet att när som helst utträda ur systemet, varför vi har svårt att se att det skulle finnas något att avtala om innan någon upphandling har genomförts. Att det i praktiken förekommer upphandlande myndigheter som upprättar avtal med godkända leverantörer bör, med ovanstående i beaktande, inte innebära någon upphandlingsrättslig problematik.


  Källhänvisning: 8 kap. 7 och 9 §§ LOU – Ansökan till och underrättelse om beslut om deltagande i ett dynamiskt inköpssystem, beaktandesats 63 i LOU-direktivet – om dynamiska inköpssystem, 14 kap. 4 § LUF - upprättande av ett kvalificeringssystem.

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus
 • Hej igen,
  Liksom leverantören har rätt att utträda ur DIS:et har vi då rätt att utesluta dem ur DIS:et om det skulle vara så att en leverantör vid uppföljning till exempel inte längre uppfyller ett kvalificeringskrav?
  Anonym
 • Hej,

  Det korta svaret på din fråga är ja. Den upphandlande myndigheten får när som helst under inköpssystemets giltighetstid begära att en godkänd leverantör ska lämna in en ny och uppdaterad version av sin egenförsäkran. En egenförsäkran omfattar bland annat kvalificeringskraven. I förarbetena anges att det får anses följa av allmänna principer att om leverantören inte kan presentera de efterfrågade dokumenten så kan leverantören uteslutas från systemet. Leverantören ska dock ha möjlighet att yttra sig innan en uteslutning från inköpssystemet kan ske.


  Källhänvisningar:  
  • 8 kap. 13 § LOU och prop. 2015/16:195 s. 1030–1031 – Egenförsäkran av leverantörer.
  • 15 kap. 3–5 §§ LOU – Kompletterande dokument när en leverantör har lämnat in en egenförsäkran.
  Med vänlig hälsning,
  Rasmus

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.