Till senaste kommentaren

Tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet

En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom 6 månader från det att avtalet slöts.

Det finns dock två undantag från denna regel. En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska istället ha kommit in till förvaltningsrätten inom 30 dagar från det att:
 • en efterannonsering har publicerats i TED om resultatet av upphandlingen
När man efterannonserat en öppen upphandling i TED, förkortas då tiden att förklara avtalet ogiltigt till 30 dagar från datum för efterannonseringen?

Kommentarer

 • Hej Tord,

  Ja, det är korrekt uppfattat.

  Mycket riktigt finns ytterligare ett undantag från huvudregeln. Den kortare tidsfristen om 30 dagar gäller även när den upphandlande myndigheten skriftligen har underrättat anbudssökandena och anbudsgivarna att avtalet har slutits samt lämnat en sammanfattning av upplysningar på begäran av en leverantör som avses i 12 kap. 13 § lagen om offentlig (LOU).

  Notera att tidsfristen bara kan förkortas om kraven på efterannonsering eller upplysningar vid meddelande om tilldelning är uppfyllda.

  Läs mer
  Läs mer om överprövning av ett avtals giltighet på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  • 20 kap. 17 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet.
  Uppdaterad: den 19 december 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.