Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet

En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom 6 månader från det att avtalet slöts.

Det finns dock två undantag från denna regel. En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska istället ha kommit in till förvaltningsrätten inom 30 dagar från det att:
 • en efterannonsering har publicerats i TED om resultatet av upphandlingen
När man efterannonserat en öppen upphandling i TED, förkortas då tiden att förklara avtalet ogiltigt till 30 dagar från datum för efterannonseringen?

Kommentarer

 • Hej Tord,

  Ja, det är korrekt uppfattat.

  Mycket riktigt finns ytterligare ett undantag från huvudregeln enligt 20 kap. 17 § LOU. Den kortare tidsfristen om 30 dagar gäller även när den upphandlande myndigheten skriftligen har underrättat anbudssökandena och anbudsgivarna att avtalet har slutits samt lämnat en sammanfattning av sådana upplysningar som avses i 12 kap. 13 § LOU (upplysningar på begäran av en leverantör).

  Notera att tidsfristen bara kan förkortas om kraven på efterannonsering eller upplysningar vid meddelande om tilldelning är uppfyllda.

  För att läsa mer om överprövning av ett avtals giltighet, se vår webbplats.

  Uppdaterad: den 3 augusti 2018

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.