Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Avtalsleverantörens rätt att kontrollera att avtal följs av upphandlande myndighet

Är detta något som definieras i LOU?

Som jag förstår det gör myndigheten själv bedömningen vilka uppgifter som omfattas av sekretess eller kan lämnas ut. Men kan upphandlande myndighet referera till sekretess även till avtalsleverantören när denne vill kontrollera om avtalet följs?

I detta fall finns ett avtal om att leverera en specifik produkt men upphandlande myndighet refererar till sekretess på förfrågan om förbrukade volym från annan leverantör inom avtalsperiod.

Kommentarer

  • Hej Gustav,

    Det stämmer att myndigheten själv gör bedömningen om vilka uppgifter som omfattas av sekretess eller kan lämnas ut. I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (”OSL”) finns ingen sekretessbrytande bestämmelse till förmån för myndighetens leverantörer när dessa vill kontrollera om ingångna avtal följs.

    Om du inte är nöjd med myndighetens preliminära sekretessbedömning kan du begära ett skriftligt överklagbart beslut. Detta beslut kan överklagas till kammarrätten (6 kap. 6–7 §§ OSL).

    Med vänlig hälsning
    Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.