Till senaste kommentaren

Går det att ha längre ramavtal än fyra år för välfärdstjänster?

Finns det möjlighet att tillämpa längre avtalstid än 4 år vid upphandling av välfärdstjänster (hemtjänst)?

Kommentarer

 • Hej Lotta,

  Om upphandlingens värde överstiger tröskelvärdet
  Vid upphandling av sådana välfärdstjänster som omfattas av bilaga 2 a till lagen om offentlig upphandling (LOU) vars värde beräknas överstiga tröskelvärdet (för närvarande 7 701 675 kr) ska bland annat de bestämmelser som räkans upp i 19 kap. 2 § tillämpas. Det innebär att bestämmelsen i 7 kap. 2 § LOU om ramavtals maximala tillåtna löptid gäller vid sådan upphandling. Det betyder att ramavtalets löptid som huvudregel inte får överstiga 4 år.

  Läs mer om ramavtals maximala tillåtna löptid i inläggen Hur långt får avtalets löptid vara för kontrakt respektive ramavtal? och När föreligger det särskilda skäl för en längre ramavtalstid än 4 år? i vår Frågeportal.

  Om upphandlingens värde understiger tröskelvärdet
  Vid upphandling av sådana välfärdstjänster som omfattas av bilaga 2 a till LOU vars värde beräknas understiga tröskelvärdet gäller endast bestämmelserna i 19 kap. 35–39 §§ LOU. Det innebär att bestämmelsen i 7 kap. 2 § LOU om ramavtals maximala tillåtna löptid inte är tillämplig. Om upphandlingen dessutom saknar bestämt gränsöverskridande intresse gäller inte eller de grundläggande upphandlingsprinciperna.

  Läs mer om upphandling av välfärdstjänster och bestämt gränsöverskridande intresse på vår webbplats.

  Om du har några följdfrågor är du välkommen att återkomma.

  Källhänvisningar
  • 19 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tillämpliga bestämmelser vid upphandling av välfärdstjänster vid upphandling över tröskelvärdet
  • 7 kap. 2 § LOU – ramavtal får som regel inte löpa längre än 4 år
  • 19 kap. 35–39 §§ LOU – tillämpliga bestämmelser vid upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet.
  Med vänlig hälsning,
  Josefine Upphandlingsjurist
 • https://frageportalen.upphandlingsmyndigheten.se/org/upphandlingsmyndigheten/d/avtalstid-lov-apbv/

  I svaret på ovan fråga anges bland annat:

  "Frågan om avtalstidernas längd har varit föremål för domstolsprövning enligt LOU. I dessa fall har avtalstider för ramavtal på fem till åtta år ansetts motiverade inom hälso- och sjukvårdsområdet sett till investeringsbehov och med hänsyn till kontinuitet i vården."

  Så, ramavtal för välfärdstjänster bör kunna vara maximalt åtta år? Givetvis beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Har ni något rättsfall som behandlar denna fråga?

  Lotta
 • Hej Lotta,

  Det går inte att ge något kategoriskt svar på frågan om ett ramavtals maximala löptid, eftersom det, precis som du skriver, beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Möjligen skulle en avtalstid på längre tid än åtta år kunna vara motiverat i vissa fall, men rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i denna fråga.
   
  Frågan har behandlats i ett flertal rättsfall med olika utgång. Se nedan för information kring de rättsfall som behandlar frågan om när särskilda skäl för längre ramavtal än 4 år kan föreligga.
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 5609-5629-10
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 1583-13
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 4656-14.
  • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 1054-16
  • Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2573-18
  Med vänlig hälsning,
  Josefine Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.