Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Förhandsinsyn: Avtalsspärr vid direktupphandling

Som jag har uppfattat det behöver man inte ha någon avtalsspärr innan kontraktstilldelning vid direktupphandling, men att man kan ha en frivillig sådan. Någonstans har jag läst att om man har en frivillig avtalsspärr vid direktupphandling måste kommissionen informeras om detta. Stämmer detta?

Ulrika Lundberg Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Ulrika!

  Avtalsspärr gäller inte vid direktupphandling enligt 15 kap. 3 § andra stycket LOU (se 16 kap. 3 § LOU [2007:1091]).

  Vid direktupphandling och förhandlat förfarande utan föregående annonsering kan en upphandlande myndighet iaktta en frivillig avtalsspärr genom så kallad förhandsinsyn. Om den upphandlande myndigheten väljer att använda förhandsinsyn vid tilldelning av ett kontrakt vid ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering ska den skicka en annons om sin avsikt till Europeiska kommissionen (se 7 kap. 4 § LOU). Om det å andra sidan är frågan om en direktupphandling enligt 15 kap. 3 § andra stycket LOU får den upphandlande myndigheten istället annonsera sin avsikt i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig (se 15 kap. 5 a § LOU). Direktupphandling används trots allt vid upphandlingar som inte omfattas av upphandlingsdirektiven, så de omfattas inte av direktivens regler om annonsering på EU-nivå.

  Om den upphandlande myndigheten använder förhandsinsyn enligt 7 kap. 4 § eller 15 kap. 5 a § LOU ska den upphandlande myndigheten iaktta en avtalsspärr på tio dagar från att det att annonsen om förhandsinsyn publicerats (se 16 kap. 3 § LOU). I det fall en upphandlande myndighet har använts sig av förhandsinsyn och kontrakt senare tecknats kan det tilldelade kontraktet inte ogiltigförklaras (se 16 kap. 15 § LOU). Detta förutsätter att förhandsinsynen har gått till på rätt sätt (jämför bland annat Konkurrensverkets PM Bristfälliga uppgifter i meddelande om frivillig förhandsinsyn dnr 456/2010).

  Även om förhandsinsyn har genomförts på ett korrekt sätt kan en otillåten direktupphandling bli föremål för en ansökan om upphandlingsskadeavgift.

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.