Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Förlängs inte avtalsspärren automatiskt vid överklagande till kammarrätten?

Vi har överklagat en dom i Förvaltningsrätten och väntar på prövningstillstånd. Trots detta har upphandlande enhet ej inväntat dom, och har slutit avtal med annan part. Föreligger det inte avtalsspärr under tiden fram till Kammarrätten har meddelat dom?

Kommentarer

 • Hej Mikael,

  Den upphandlande myndigheten får som huvudregel inte ingå avtal förrän 10 dagar har gått från det att förvaltningsrätten har avgjort målet (tiodagarsfristen). Tiodagarsfristen börjar löpa endast om det under överprövningen har löpt en förlängd avtalsspärr (vilket sker automatiskt om inte rätten beslutar något annat) eller om domstolen har fattat ett interimistiskt beslut att den upphandlande myndigheten inte får ingå avtal innan något annat har bestämts.

  Om det varken finns någon avtalsspärr, tiodagarsfrist eller interimistiskt beslut är den upphandlande myndigheten inte förhindrad att teckna avtal. För en leverantör är det därför angeläget att se till att begära att den behöriga domstolen (som ska pröva den överklagade domen, i ditt exempel kammarrätten) ska besluta om interimistiskt beslut så att den upphandlande myndigheten inte får ingå avtal innan något annat har bestämts. Begäran om interimistiskt beslut bör därför göras innan tiodagarsfristen har löpt ut.

  Läs mer
  Se liknande inlägget Teckna avtal vid frånvaro av interimistiskt beslut om avtalsspärr? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 20 kap. 10 § Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tiodagarsfristen efter förvaltningsrätten har meddelat beslut
  • 20 kap. 8 § LOU – förlängd avtalsspärr
  • 20 kap. 9 § LOU – interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling.
  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.