Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Gäller någon avtalsspärr vid förnyad konkurrensutsättning?

Hej,

Vi har förstått det som att regeln om avtalsspärr 10 dagar från tilldelning inte gäller vid förnyad konkurrensutsättning. Är det korrekt?

I vårt fall är vi en av flera ramavtalsleverantörer som ska lämna anbud vid den förnyade konkurrensutsättningen samtliga avropande enheter måste göra för att kunna avropa på ramavtalet. Vid denna förnyade konkurrensutsättning ska anbudsgivarna prissätta delar som är unika för varje avropande enhet. Denna kompletterande prissättning ska sedan ingå som en del i utvärderingen tillsammans med de priser som ligger i ramavtalet. Härvid ser vi en risk att att den avropande enheten kan göra fel vid utvärderingen och därmed inte välja den leverantör som har det bästa utvärderingsresultatet. Om då den avropande enheten tecknar avtal samma dag som tilldelningen skickas ut finns såvitt vi förstår inget annat alternativ än att begära avtalet ogiltigt, något som vi tolkar är en mycket omständligare process än att ta en dialog med med den avropande enheten direkt efter tilldelning alternativt att begära överprövning. Alltså är det vår fråga om det verkligen kan vara korrekt att ingen avtalsspärr gäller vid förnyad konkurrensutsättning?

Kommentarer

 • Hej Per!

  Det stämmer att en upphandlande myndighet inte behöver tillämpa bestämmelserna om avtalsspärr vid tilldelning av kontrakt genom förnyad konkurrensutsättning.

  Vid förnyad konkurrensutsättning kan dock en upphandlande myndighet bestämma om den vill iaktta en frivillig avtalsspärr genom att skicka ett tilldelningsbeslut enligt 12 kap. 12 § LOU samt iaktta en avtalsspärr enligt 20 kap. 1 § LOU för att försäkra sig om att kontraktet inte riskerar att ogiltighetsförklaras i ett senare skede.

  Källhänvisningar
  • 20 kap. 2 §  lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – en upphandlande myndighet behöver inte tillämpa bestämmelserna om avtalsspärr vid tilldelning av kontrakt genom förnyad konkurrensutsättning
  • 20 kap. 13 första stycket punkten 2 LOU – frivillig avtalsspärr.
  Uppdaterad: den 14 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar,

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.