Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Begäran att ta del av övriga anbud under avtalsspärren

Om avtalsspärren är 10 dagar, hur länge innan måste man få ut de andras anbud?

Kommentarer

 • Hej Johan,

  Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns någon minimifrist innan sista dagen som avtalsspärren löper när övriga anbud senast ska ha skickats ut till andra anbudsgivare. Någon sådan tidsfrist finns inte i lagstiftningen.

  Fram till dess att tilldelningsbeslut fattats råder absolut sekretess för de inkomna anbuden. När tilldelningsbeslutet har fattats blir anbuden och uppgifterna i dessa som regel offentliga. Det finns ingen allmän skyldighet för den upphandlande myndigheten att skicka ut alla inkomna anbud till alla anbudsgivare, däremot har vem som helst som vill rätt att få ta del av de inkomna anbuden genom att begära ut dem då de är allmänna handlingar (i de allra flesta fall).

  Ibland begärs det inte ut några anbud alls efter en avslutad upphandling, ibland begärs samtliga anbud ut omgående efter det att anbudsgivarna har fått information om tilldelningen, och ibland begärs anbuden ut alldeles i slutet av avtalsspärrens löptid.

  Om en begäran att få ta del av en allmän handling kommer till myndigheten ska en sekretessprövning och utlämning ske skyndsamt. Det finns ingen fast angiven tidsgräns för vad som ska anses ligga inom ramen för ett skyndsamt utlämnande, och det kan variera från fall till fall beroende på omständigheterna i det enskilda fallet hur lång tid ett utlämnande får ta. I de allra flesta fall bör det inte dröja mer än någon arbetsdag efter en sådan begäran kommit in innan utlämnandet av handlingarna sker, men det kan som sagt variera från fall till fall.

  Du kan läsa mer om sekretess i samband med upphandling på vår webbplats.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.