Till senaste kommentaren

Måste vi som leverantör acceptera en avtalsförlängning?

Om vi har ett ramavtal där vi är enda ramavtalsleverantören och vi inte vill att det skall förlängas, kan man säga nej till den eventuella avtalsförlängningen?
Liselotte Sundberg Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Liselotte,

  Inledningsvis bör nämnas att frågan om vilka skyldigheter som parterna i ett avtal har gentemot varandra främst är en avtalsrättslig fråga och omfattas inte av upphandlingslagstiftningen.

  Det framgår inte av frågeställningen om ni enligt avtalsvillkoren har en skyldighet att acceptera en förlängning av avtalet eller inte.

  Om ni inte har en sådan skyldighet finns det i princip ingenting som hindrar er från att inte acceptera förlängningen. Om ni däremot har en sådan skyldighet, till exempel om den upphandlande myndigheten har en ensidig rätt att förlänga avtalet, kan det innebära att ni begår ett avtalsbrott om ni säger nej till förlängningen och slutar att leverera enligt avtalet. Avtalsbrott kan i sin tur vara grund för skadeståndsanspråk från den upphandlande myndigheten.

  Är ni i behov av råd för att tolka ert avtal rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.