Till senaste kommentaren

Begränsad kontroll, går det vid upphandling över tröskelvärdena?

Hej,

Tycker mig inte finna någon bestämmelse om begränsad kontroll i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling för upphandlingar som sker över tröskelvärdena. Den bestämmelse som tidigare gick att finna i Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 11 kap 17.

Är det inte möjligt att tillämpa begränsad kontroll vid exempelvis ett öppet förfarande enligt nya reglerna?

Kommentarer

 • Hej Nyström!

  Nej, någon motsvarande bestämmelse finns inte i lagen om offentlig upphandling (LOU) vad gäller upphandlingar över tröskelvärdet. Däremot finns det en regel i 4 kap. 12 § LOU med lite samma innebörd, det vill säga att myndigheten vid öppet förfarande får utvärdera anbuden innan den kontrollerar leverantören.

  Vidare införs ESPD-systemet - ett nytt system vad gäller prövningen av leverantörer (uteslutningsgrunder,  kvalificeringskrav och begränsningskriterier). Detta system innebär förenklat att den slutliga prövningen av leverantörer ska göras endast vad gäller den eller de leverantörer som ska tilldelas kontrakt i upphandlingar.

  Läs mer
  Angående ESPD-systemet, se vägledningen ESPD-systemet samt taggen ESPD-systemet i vår Frågeportal. 


  Källhänvisningar
  prop. 2015/16:195 s. 445 och 980 – om bestämmelsen 4 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).
  Henrik Upphandlingsjurist
 • Hej,

  Finns det någon liknande bestämmelse som 4 kap 12 § nya LOU för upphandlingar under tröskelvärdet?

  Tack på förhand!

  Mvh/ Linnea
  Linnea
 • Hej Linnea!

  Någon motsvarande regel till 4 kap. 12 § lagen om offentlig upphandling (LOU) finns inte i 19 kap. LOU. Däremot finns i 19 kap. 20 § en motsvarighet till 11 kap. 17 § i gamla LOU (ÄLOU), det vill säga begränsad kontroll, vilket delvis ger en liknande process vid kvalificeringen och utvärderingen av anbud.

  Uppdaterad: den 14 augusti 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.