Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Begränsad kontroll, går det vid upphandling över tröskelvärdena?

Hej,

Tycker mig inte finna någon bestämmelse om begränsad kontroll i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling för upphandlingar som sker över tröskelvärdena. Den bestämmelse som tidigare gick att finna i Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 11 kap 17.

Är det inte möjligt att tillämpa begränsad kontroll vid exempelvis ett öppet förfarande enligt nya reglerna?

Kommentarer

 • Hej Nyström!

  Nej, någon motsvarande bestämmelse finns inte i LOU vad gäller upphandlingar över tröskelvärdet. Däremot finns det en regel i 4 kap. 12 § LOU med lite samma innebörd, det vill säga att myndigheten vid öppet förfarande får utvärdera anbuden innan den kontrollerar leverantören. Se prop. 2015/16:195 s. 445 och 980.

  Vidare införs ESPD-systemet - ett nytt system vad gäller prövningen av leverantörer (uteslutningsgrunder,  kvalificeringskrav och begränsningskriterier). Se vägledningen ESPD-systemet samt taggen ESPD-systemet i Frågeportalen. Detta system innebär förenklat att den slutliga prövningen av leverantörer ska göras endast vad gäller den eller de leverantörer som ska tilldelas kontrakt i upphandlingar.

  Uppdaterad: den 26 juli 2018
  Henrik Upphandlingsjurist
 • Hej,

  Finns det någon liknande bestämmelse som 4 kap 12 § nya LOU för upphandlingar under tröskelvärdet?

  Tack på förhand!

  Mvh/ Linnea
  Linnea
 • Hej Linnea!

  Någon motsvarande regel till 4 kap. 12 § LOU finns inte i 19 kap. LOU. Däremot finns i 19 kap. 20 § en motsvarighet till 11 kap. 17 § i ÄLOU, det vill säga begränsad kontroll, vilket delvis ger en liknande process vid kvalificeringen och utvärderingen av anbud.

  Uppdaterad: den 26 juli 2018

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.