Till senaste kommentaren

Går det att ställa krav på att leverantören ska ha en viss bolagsform?

Hej,

I två upphandlingar vi läst nyligen finns krav som vi inte känner igen: " Anbuds-givaren ska vara registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister eller motsvarande register som förs i den stat där leverantörens verksamhet är etablerad."

Vad är det för register? Vilka slags styrkande dokument kan vi skicka?

Eller är det att vi är registrerade hos Bolagsverket som avses?

Upphandlingarna gäller tekniska konsulttjänster.

Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej!

  En upphandlande myndighet får inte ställa krav på att en anbudsgivare ska ha en viss juridisk form för att få lämna en anbudsansökan eller ett anbud. Däremot kan den upphandlande myndigheten begära att en grupp av leverantörer efter att den har blivit tilldelad kontraktet, ska ha en viss juridisk form, förutsatt att det krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras på ett tillfredsställande sätt (se 4 kap. 5 § första stycket LOU).

  Ett krav får dock innebära att leverantören ska vara registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister eller motsvarande register som förs i den stat där leverantörens verksamhet är etablerad (se 14 kap. 2 § punkten 1 LOU). Framgår ett sådant kvalificeringskrav av upphandlingsdokumenten bör leverantören utreda om den uppfyller kravet. Vilket register som gäller i det enskilda fallet för leverantören beror på vilken organisationsform leverantören har och i vilken stat leverantören är etablerad i. Uppfyller leverantören inte kravet innebär det att den inte har den rättsliga förmågan som krävs för att utföra det kontrakt som ska tilldelas.

  Ett exempel på uppfyllnad av ett kvalificeringskrav av det aktuella slaget är en leverantör som är etablerad i Sverige och är inskriven i aktiebolagsregistret. Bolagsverket ansvar för aktiebolagsregistret och tillhandahåller registerutdrag via sin webbplats (läs mer om detta i vår vägledning ESPD-systemet sidorna 34–35).

  Av exemplet du anger framgår inte att anbudsgivaren ska skicka in någon styrkande dokumentation i anbudet.

  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.