Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Obligatorisk krav på att inkomma med en egenförsäkran (ESPD)

Vi hittade ett krav på ESPD i en upphandling vi skall svara på. Jag tycker det är väldigt oklart, vem som skall skicka med en ESPD. Kan ni förtydliga?

Kommentarer

 • Hej!

  När en upphandling omfattas av ESPD-systemet har leverantörer en rättighet att inkomma med en egenförsäkran (kallas ibland ESPD), se 15 kap. 1–2 §§ LOU. Det är frivilligt för leverantören att använda denna möjlighet i Sverige. En upphandlande myndighet kan dock i syfte att förenkla hanteringen av anbuden ställa upp ett obligatoriskt krav (ska-krav) i upphandlingsdokumenten att samtliga leverantörer måste inkomma med en egenförsäkran. Ett obligatoriskt krav måste uppfyllas av en leverantör för att dess anbud ska kunna antas. Frivilligheten att använda sig av en egenförsäkran blir i dessa fall en skyldighet för leverantören.

  Om leverantören åberopar ett annat företags kapacitet

  En leverantör som använder sig av en egenförsäkran (frivilligt eller för att uppfylla ett obligatoriskt krav) och åberopar ett annat företags kapacitet måste inkomma med en separat egenförsäkran för det åberopade företaget, se 15 kap. 1 § andra stycket LOU.

  Läs mer om vad åberopande av annat företags kapacitet innebär i våra tidigare inlägg Vem anses som underleverantör, och när åberopas annans kapacitet? och Finns det någon skillnad mellan att åberopa annans kapacitet och att anlita en underleverantör?.

  Underleverantörer vars kapacitet leverantören inte åberopar

  Det finns inget krav på att inkomma med en separat egenförsäkran avseende övriga underleverantörer vars kapacitet leverantören inte åberopar. Om det uttryckligen begärs av den upphandlande myndigheten kan dock viss information behöva lämnas avseende även de övriga underleverantörerna. Läs mer om detta i inlägget Ska underleverantörer vars kapacitet leverantören inte åberopar anges i ESPD-formuläret?.

  En grupp av leverantörer deltar i en upphandling tillsammans
  En grupp av leverantörer (till exempel ett konsortium) kan delta i en upphandling tillsammans, se 4 kap. 5 § LOU. Ett obligatoriskt krav i upphandlingsdokumenten att inkomma med en egenförsäkran innebär i dessa fall att alla leverantörer i gruppen måste inkomma med en separat egenförsäkran.

  Läs mer
  Läs mer om ESPD-systemet i vår vägledning. Se även inlägget Hur ska man göra när en anbudsgivare inte inkommer med en obligatorisk egenförsäkran (ESPD)? i vår Frågeportal.

  Uppdaterad: den 14 mars 2019
  Robin Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.