Till senaste kommentaren

Behöver man utvärdera alla anbud?

Hej!

Fråga avseende omvänd anbudsutvärdering, med t.ex. 3 vinnare, 20 anbud inkommit.

Hur många anbud behöver man utvärdera?

Räcker det med till exempel 5 st? det vill säga 3 vinnare + några "i läge för affär" (för att inte riskera att öppna upp att vem som helst kan överpröva, utan endast de i läge för affär).

Kommentarer

 • Hej,

  Normalt kontrollerar den upphandlande myndigheten först att leverantören uppfyller de krav som ställts på leverantören innan den upphandlande myndigheten sedan går vidare och prövar vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga.

  Vid öppna förfaranden får myndigheten istället gå tillväga på så sätt att man först utvärderar anbuden och sedan kontrollerar att den leverantör som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet inte ska uteslutas och uppfyller kvalificeringskraven. Detta kallas omvänd utvärdering. På detta vis minskas arbetsbördan för den upphandlande myndigheten. Du kan läsa mer om omvänd utvärdering i vår Frågeportal.

  Om man redan inför upphandlingen har anledning att tro att man kommer att få in många och/eller omfattande anbud i en upphandling kan man överväga att genomföra upphandlingen i två steg (till exempel genom ett selektivt förfarande).

  Att inte utvärdera samtliga anbud innebär inte att risken för överprövning minskar. Det medför inte att de leverantörer vars anbud inte utvärderas mister sin talerätt. Du kan läsa mer om vem som har talerätt här.

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.