Till senaste kommentaren

Behöver man utvärdera alla anbud?

Hej!

Fråga avseende omvänd anbudsutvärdering, med t.ex. 3 vinnare, 20 anbud inkommit.

Hur många anbud behöver man utvärdera?

Räcker det med till exempel 5 st? det vill säga 3 vinnare + några "i läge för affär" (för att inte riskera att öppna upp att vem som helst kan överpröva, utan endast de i läge för affär).

Kommentarer

 • Hej,

  Normalt kontrollerar den upphandlande myndigheten först att leverantören uppfyller de krav som ställts på leverantören, prövar att anbuden uppfyller de obligatoriska kraven innan den upphandlande myndigheten sedan går vidare och utvärderar vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga.

  Vid öppna förfaranden får myndigheten istället gå tillväga på så sätt att man först utvärderar anbuden och sedan kontrollerar att den leverantör som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet inte ska uteslutas och uppfyller kvalificeringskraven. Detta kallas omvänd utvärdering. På detta vis minskas arbetsbördan för den upphandlande myndigheten. Du kan läsa mer om omvänd utvärdering i vår Frågeportal.

  Om man redan inför upphandlingen har anledning att tro att man kommer att få in många och/eller omfattande anbud i en upphandling kan man överväga att genomföra upphandlingen i två steg (till exempel genom ett selektivt förfarande).

  LOU innehåller ett begränsat antal regler för hur utvärdering av anbud ska gå till. Det finns inte något uttryckligt krav i LOU på att den upphandlande myndigheten måste fortsätta utvärdera ett anbud om det är uppenbart att anbudet inte har en möjlighet att bli tilldelad avtalet. Läs med om vilka anbud som måste utvärderas i inlägget Måste samtliga anbud utvärderas? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  4 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – omvänd utvärdering.

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.