Till senaste kommentaren

Behöver SKV 4820 ingå i anbud vid upphandling LOU eller LUF?

behöver SKV 4820 ingå i anbud vid upphandling LOU eller LUF?

Kommentarer

 • Hej Mats,

  Enligt LOU
  En upphandlande myndighet får begära att en leverantör ska ge in ett intyg som utfärdats av en behörig myndighet i den berörda staten. Intyget är ett bevis för att leverantören har fullgjort sina skyldigheter gällande skatter och socialförsäkringsavgifter (se 13 kap. 2 § och 15 kap. 8 § LOU).

  När det gäller skatter och socialförsäkringsavgifter för åligganden i Sverige är det oklart vad som är det relevanta beviset. Tidigare kunde organisationen få tillgång till beviset genom Skatteverkets blankett SKV 4820 eller tjänsten ”E-transport”, men sedan 6 mars 2019 lämnar inte längre Skatteverket ut information om restförd skatteskuld via blankett 4820 eller tjänsten ”E-transport”. En upphandlande myndighet kan numera istället hämta bevis avseende skatter och socialförsäkringsavgifter från Kronofogdemyndigheten (eller motsvarande funktion i den upphandlande myndighetens upphandlingsverktyg eller liknande). En upphandlande myndighet som har tillgång till samma information exempelvis via sitt upphandlingsverktyg eller en kreditupplysningstjänst bör kunna använda sig av någon av dessa möjligheter istället.

  Läs mer om hur du hämtar in uppgifter om leverantörers obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter på vår webbplats och i inlägget Var kan jag kontrollera om det finns obetalda skatte- eller socialförsäkringsskulder? i vår Frågeportal.

  Enligt LUF
  Om en upphandlande enheten också är en upphandlande myndighet ska uteslutningsgrunderna i 13 kap. 2 § LUF tillämpas vid upphandlingar som genomförs enligt LUF. Då ska även bestämmelserna om bevis i LOU tillämpas (se 14 kap. 3 § LUF).

  En upphandlande enhet som inte är en upphandlande myndighet får använda de uteslutningsgrunder som anges i 13 kap. 2 § LUF (se 13 kap. 3 § LUF). Om enheten gör det ska bestämmelserna om bevis i LOU tillämpas.

  Uppdaterad: den 14 oktober 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.