Behöver tilldelningsbeslut meddelas och avtalsspärr inväntas om det endast kommer in ett anbud?

Det finns inte något uttryckligt undantag i LOU från skyldigheten att meddela tilldelningsbeslut och invänta en avtalsspärr för situationer där det endast inkommit ett anbud eller en anbudssökande. Men det framgår tydligt av förarbetena att det inte finns någon skyldighet att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslutet om det endast finns en anbudsgivare. Någon avtalsspärr råder alltså inte i dessa fall.

Det finns givetvis inget hinder mot att den upphandlande myndigheten underrättar den enda anbudsgivaren och iakttar en avtalsspärr. På detta sätt ger myndigheten leverantörer som av någon anledning inte har lämnat anbud i upphandlingen men som ändå överväger att klaga på upphandlingen en möjlighet att ansöka om överprövning.

Om det finns flera anbudsgivare och/eller flera berörda anbudssökande
Finns det fler än ett anbud eller en anbudssökande finns det inget undantag från underrättelseskyldigheten om beslut. Som huvudregel löper då även en avtalsspärr.

Källhänvisningar: prop. 2015/16:195 s. 670–671, 12 kap. 12 § LOU och 20 kap. 1 § LOU.

Uppdaterad: den 22 mars 2019
Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.