Till senaste kommentaren

Behöver vi ange när vi ställer sociala krav och miljökrav enligt nya statistiklagen?

Hej,

Jag har en fråga som gäller det nya regelverket om insamling av uppgifter för statistikändamål. Enligt reglerna ska, som jag förstår det, de som driver en registrerad annonsdatabas bland annat lämna uppgifter om socialt och miljömässigt hållbar upphandling.

Vad innebär det för oss som upphandlande myndighet? Behöver vi ange för annonsdatabasen att det exempelvis förekommer arbetsrättsliga villkor när vi annonserar en upphandling?

Kommentarer

 • Hej Lisa,

  Vilka uppgifter ska registrerade annonsdatabaser lämna till Upphandlingsmyndigheten? 
  Vilka uppgifter som är möjliga att samla in styrs framförallt av bestämmelser om annonsers innehåll i upphandlingslagarna samt i upphandlingsförordningen. Till exempel finns i 10, 14, 14 a och 14 b §§ i upphandlingsförordningen, i den lydelse som träder i kraft den 1 januari 2021, redogörelser för vad en annons ska innehålla.

  Upphandlingsmyndigheten bestämmer vilka uppgifter från och om en annons som vi ska samla in för statistikändamål. Vilka uppgifter från och om annonser som kommer att samlas in listats i bilaga A till Upphandlingsmyndighetens föreskrift UFS 2020:1 om insamling av uppgifter för statistikändamål.

  När ska upphandlande myndigheter ange uppgifter om miljöhänsyn och sociala hänsyn? 
  En upphandlande organisation ska ange vissa uppgifter om miljöhänsyn och sociala hänsyn, såsom arbetsrättsliga villkor, i annonser om vissa upphandlingar.

  Uppgifter om miljöhänsyn och sociala hänsyn ska anges i annonser om upphandling enligt 19 kap. 9 § lagen om offentlig upphandling (LOU), det vill säga upphandlingar under tröskelvärdena när de annonseras genom ett förenklat förfarande, urvalsförfarande eller ett dynamiskt inköpssystem. Sådana uppgifter ska, enligt 19 kap. 36 §, även anges av den upphandlande myndigheten eller enheten när det gäller upphandlingar av välfärdstjänster enligt bilaga 2 a vars värde beräknas understiga tröskelvärdet.

  Vad gäller annonsering av upphandlingar över tröskelvärdena kommer det inte bli obligatoriskt för upphandlande organisationer att ange uppgifter om miljöhänsyn och sociala hänsyn i annonser om upphandling.

  Källhänvisningar
  • 14 § punkten 16 upphandlingsförordningen (2016:1162), i den lydelse som gäller från 1 januari 2021 - en upphandlande organisation ska ange vissa uppgifter om miljöhänsyn och sociala hänsyn, såsom arbetsrättsliga villkor, i annonser om vissa upphandlingar
  • 10 § upphandlingsförordningen – en annons om upphandling över tröskelvärdet ska innehålla samma information som annonsen som skickas till TED.
  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.