Till senaste kommentaren

Får man använda utvärderingsmodeller där en tom position åsätts ett visst belastningspris?

Hej.
Min fråga gäller om det är OK att använda andra anbuds priser för att sätta nivån belastningspriser? Ex. (specifikt artikelpris från anbud 1 x 1,5 = X)
Vilket då blir belastningspriser för anbud 2 som utelämnat just denna artikel i sitt anbud.
Man sätter också krav på att x antal artiklar får utelämnas (en relativt liten andel).
Finns en video på Upphandling24 som menar att det är ok, men jag har fått info från annat håll att det INTE skulle vara ok.
http://upphandling24.se/hur-hanterar-jag-belast...

Behöver vägledning då alternativet blir att vi kräver 100% och då riskerar att tappa anbud.

Kommentarer

 • Hej Louise!

  Vi kan inte göra en bedömning om utvärderingsmodellen kommer vara tillåten i just ert fall, men det finns en del domar där kammarrätterna godtagit utvärderingsmodeller där en tom position åsätts ett belastningspris motsvarande högst offererat pris för positionen, med påslag om en viss procentsats. Se bland annat Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 2608–13 (se även förvaltningsrättens resonemang på s. 15–16) och Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 7080–07 och 7081–07. Utformningen av upphandlingsdokument med en liknande utvärderingsmodell underkändes däremot i Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3768–07. Kammarrättens domskäl är måhända inte helt klara, men kammarrätten tycks ha tagit hänsyn till att upphandlingsdokumenten inte innehöll några begränsningar av användningen av metoden, såsom av antalet positioner med fingerade prisuppgifter per anbud i huvudgruppen, eller av att det för vissa positioner i huvudgruppen ska gälla att prisuppgifter måste lämnas.

  I övrigt bör det finnas en tanke bakom användningen av en viss beräkningsmetod och ett visst procentuellt påslag. Det kan även vara möjligt att ange ett på förhand bestämt belastningspris, för det fall en position lämnas tom (jämför bland annat Kammarrätten i Jönköpings domar i mål nr 1180-08 och 1557-08).

  För en äldre bedömning, jämför även upphandlingsstödet vid Kammarkollegiets Vägledning 2010:9 Anbudsutvärderingar vid offentlig upphandling av varor och tjänster s. 17.

  Uppdaterad: den 15 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar
  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.