Till senaste kommentaren

Hur ska upphandlingens värde beräknas vid inbyte?

Om man i en upphandling kommer att ha en maskin som vi önskar att vinnande leverantör tar i inbyte när man köper en ny maskin. Hur beräknar man då upphandlingens värde. Om man har en inbytesmaskin som uppskattas vara värd ca 100 000 kr och en ny maskin kostar ca 550 000 till 600 000 kr, ska man då genomföra en direktupphandling, eller ska man genomföra en förenklad upphandling?

Kommentarer

 • Hej Lotta!

  Huvudregeln vid beräkning av värdet av en upphandling är att värdet utgörs av det totala belopp som enligt den upphandlande myndighetens uppskattning ska betalas enligt de kontrakt som ingår i upphandlingen.

  Uttrycket ska betalas får förstås mot bakgrund av vad som avses med begreppet upphandling. Enligt förarbetena är det fråga om upphandling i de fall en leverantör, i utbyte mot ersättning, tillhandahåller varor, tjänster eller byggentreprenader som är av direkt ekonomiskt intresse för den upphandlande myndigheten. Kammarrätten i Stockholm har i en dom uttalat att lagen om offentlig upphandlings (LOU:s) bestämmelser normalt ska följas när ett behov hos en upphandlande enhet skall tillgodoses, mot någon form av ekonomisk ersättning, av någon utanför den egna juridiska personen.

  Den upphandlande myndighetens inbyte är en form av ersättning som betalas och ska därför medräknas i upphandlingens värde. Om en upphandlande myndighet är osäker på om upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen kan det vara lämpligt att exempelvis genomföra ett förenklat förfarande istället.

  Källhänvisningar
  • 5 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – huvudregeln vid beräkning av värdet av en upphandling
  • prop. 2015/16:195 s. 933 och EU-domstolens dom C-451/08 Helmut Müller, punkt 49 – det är fråga om upphandling i de fall en leverantör, i utbyte mot ersättning, tillhandahåller varor, tjänster eller byggentreprenader som är av direkt ekonomiskt intresse för den upphandlande myndigheten
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 797–06 – LOU:s bestämmelser ska normalt följas när ett behov hos en upphandlande enhet skall tillgodoses, mot någon form av ekonomisk ersättning, av någon utanför den egna juridiska personen.
   Uppdaterad: den 19 december 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.