Till senaste kommentaren

Kan man begära ut besiktningsprotokoll från en utvärdering?

Hej

Frågan gällde för offentliga upphandlingar där vissa krav finns i specifikationen och där man kan misstänka att den som besiktigat produkten har gjort en feltolkning.

Det händer ganska ofta att våra kunder (återförsäljare) tycker sig lidit skada av att produkter som inte uppfylle kravspecifikationen blivi godkända.

Så min fråga var helt enkelt om man kan begära ut protokollet från besiktningen för att kunna förstå hur personen som besiktigat maskinen har resonerat.

Med vänliga hälsningar
Magnus

Kommentarer

 • Hej Magnus!

  En upphandlande myndighet ska till den anbudssökande eller anbudsgivare som begär det lämna upplysningar om skälen för att leverantörens ansökan har avslagits eller anbud förkastats. En upphandlande myndighet ska också på begäran av en anbudsgivare som har lämnat ett godtagbart anbud lämna upplysningar om
  1. utformningen av och de relativa fördelarna med det valda anbudet samt namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet eller parterna i ramavtalet, och
  2. i förekommande fall hur förhandlingarna eller dialogen med anbudsgivarna har fortlöpt.
  Lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller inte någon skyldighet att på begäran i detalj motivera vad som bidragit till att den upphandlande myndigheten funnit att varje obligatoriskt krav är uppfyllt eller hur utvärderingen enligt varje tilldelningskriterium gått till. I första hand ska anbudsgivare istället få en förklaring till varför dess anbud förkastats, tillsammans med upplysningar om utformningen av och de relativa fördelarna med det valda anbudet. Vad som ska lämnas ut i samband med en begäran får bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

  Absolut sekretess gäller som huvudregel fram till dess att upphandlingen avslutats, vilket sker då den upphandlande myndigheten eller enheten har fattat beslut om att tilldela kontraktet till en leverantör eller avbryta upphandlingen. Det betyder att den upphandlande myndigheten inte får lämna ut några uppgifter om anbuden under själva upphandlingsprocessen till någon annan än den som lämnat anbudet. När tilldelningsbeslutet har fattats är huvudregeln att anbud, protokoll och beslut i upphandlingen blir offentliga. Bara i de särskilda situationer som framgår av offentlighets- och sekretesslagen får den upphandlande myndigheten fortsätta att sekretessbelägga uppgifterna.

  Såvitt vi vet har frågan avseende om just besiktningsprotokoll omfattas av en upphandlande myndighets skyldighet att på begäran lämna ut sådana upplysningar som redogörs för ovan inte prövats av någon domstol.

  Läs mer
  Du kan läsa mer om offentlighet och sekretess i samband med offentlig upphandling på vår webbplats och här i vår Frågeportal under taggen offentlighet och sekretess.

  Källhänvisningar
  • 12 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – upplysningar på begäran av en leverantör vid direktivstyrd upphandling
  • 19 kap. 29 § LOU – upplysningar på begäran av en leverantör vid inte direktivstyrd upphandling
  • prop. 2015/16:195, s. 670 ff. – förarbetena om upplysningar på begäran av en leverantör.
  Uppdaterad: den 30 december 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.