Till senaste kommentaren

Vem i kommunen ska besluta om urvalskriterier?

Hej!
Arbetar i Region Skåne. Vi diskuterar för närvarande i vår organisation om urvalskriterier vid upphandling av entreprenader och hur dessa skall beslutas. Skall urvalskriterier vid en upphandling beslutas av politiker, ex vår nämnd, eller är det ok att dessa beslutas av tjänstemännen ute i organisationen?

Kommentarer

 • Hej Jan-Christer!

  När du skriver "urvalskriterier" förstår jag det som att du antingen syftar på:
  • uppställandet av "ska-krav" som samtliga anbudsgivare/anbudssökande måste uppfylla för att kunna gå vidare till utvärderingsfasen eller,
  • möjligheten att begränsa antalet anbudssökande enligt 4 kap. 6 § lagen om offentlig upphandling (LOU), Upphandlingsmyndigheten kallar dessa begränsningskriterier.
  Oavsett vad du avser så är frågan om uppställandet av ”urvalskriterier” ska göras av nämnd, politiker eller tjänsteman en fråga om delegering, enligt 6 kap. 38 § kommunallagen. Den enda begränsningen av möjligheten till delegation i det fall som du beskriver bör vara 6 kap. 38 § punkten 1 kommunallagen.

  ”38 § Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller
  1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
  [...]"

  Punkten 1 skulle kunna anses förhindra delegation av beslutanderätt i frågor rörande ett allmänt införande av vissa ”urvalskriterier”, till exempel uppställandet av hållbarhetskrav i form av sociala krav eller miljökrav i samtliga upphandlingar. Möjligheten att initiera sådana breda satsningar skulle kunna anses begränsade av punkten 1.

  Det ligger dock utanför Upphandlingsmyndighetens uppdrag och kompetens att närmare bedöma innebörden av 6 kap. 38 § punkten 1 kommunallagen. I egenskap av region har ni dock möjligheten att vända er till SKR:s juridiska avdelning. Möjligtvis kan ni få ett utförligare svar av dem.

  Uppdaterad: den 20 december 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Robin

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.