Till senaste kommentaren

Betraktas en valutaklausul i ett anbud som en otillåten reservation?

Upphandlande enhet har i förfrågningsunderlaget angivit att "reservationer accepteras icke".

Bolaget har i sitt anbud (som i övrigt uppfyller alla ställda krav i förfrågningsunderlagen) angivit en valutaklausul.

Upphandlande enhet har - med hänvisning till den angivna valutaklausulen - beslutat förkasta bolagets anbud.

Är det ett korrekt förfarande?
Nils-Åke Åsman Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Nils-Åke!

  En bedömning får göras från fall till fall, men om en anbudsgivare har gjort en otillåten reservation som innebär att den inte godtar den upphandlande myndighetens krav kan den upphandlande myndigheten vara tvungen att förkasta anbudet. Respekten för principen om likabehandling av anbudsgivarna kräver att samtliga anbud är förenliga med bestämmelserna i upphandlingsdokumenten för att garantera en objektiv utvärdering.

  I ett avgörande ansågs en leverantör som angivit en valutaklausul i anbudet inte uppfylla de krav som ställts i upphandlingsdokumenten eftersom den upphandlande myndigheten angett att reservationer i anbuden inte accepterades. Den upphandlande myndigheten hade således rätt att förkasta anbudet med hänsyn till likabehandlingsprincipen.

  Källhänvisningar
  • HFD 2016 ref. 37 – respekten för principen om likabehandling av anbudsgivarna kräver att samtliga anbud är förenliga med bestämmelserna i upphandlingsdokumenten för att garantera en objektiv utvärdering
  • Länsrätten i Göteborgs dom i mål 2478-09 E – exempel på mål där en reservation i form av en valutaklausul i ett anbud inte ansågs uppfylla de krav som ställts i upphandlingsdokumenten.
  Uppdaterad: den 23 augusti 2019

  Med vänlig hälsning
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.