Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Är BF9K likställt med ISO 9001?

Hej,
Jag har hittat information i upphandlingsmyndighetens kriteriedatabas att BF9K är att likställa med ISO 14001. Vi har ställt krav på både miljölednings- och kvalitetssäkringsstandard och fått BF9K som bevis. Enligt BF9K:s hemsida har BF9K, ISO 9001 och ISO 14001 samma grundprincip - är detta tillräckligt enligt nya LOU? Ska vi acceptera BF9K som likvärdigt intyg?

Kommentarer

 • Hej
  Nej, det är inte en helt korrekt slutsats. Hur ni kan betrakta BF9K som bevis i er upphandling, på att krav är uppfyllda eller inte, beror på hur kravskrivningen ser ut i ert upphandlingsdokument.

  BF9K är som ni vet ett kvalitets- och miljöledningssystem för byggentreprenörer och systemet ägs av Stockholms byggmästareförening.

  Upphandlingsmyndighetens krav där BF9K nämns är kravID: 10923, som är anpassat för att ställa krav på systematiskt miljöarbete för entreprenörer vid bygg- och anläggningsentreprenader.

  I upphandlingsmyndighetens kvalificeringskrav (krav på entreprenören) står att:
  "Entreprenören ska ha ett systematiskt miljöarbete med dokumenterade rutiner och ledningsstruktur, det vill säga ett miljöledningssystem. Med miljöaspekter avses här de miljöaspekter som är relevanta för utförande av denna typ av uppdrag. Minst följande rutiner och punkter, eller likvärda, ska ingå i entreprenörens miljöledningssystem eller vara genomförda: ..." där på räknas sju punkter upp som beskriver vilka rutiner och moment som ska finnas. Det är alltså dessa sju punkter som är kärnan i kravet. Dokumentation som visar att en entreprenörs systematiska miljöarbete uppfyller kvalificeringskravets sju punkter och övriga villkor i kvalificeringskravet, kan godtas som bevis på att entreprenören uppfyller kravet. I Upphandlingsmyndighetens kvalificeringskrav så anges också vilken dokumentation som kan visa att kravet uppfylls. Där anges bland annat BF9K. BF9K är alltså ett ledningssystem som uppfyller de sju uppräknade punkterna i kvalificeringskravet, samt de andra villkoren som anges i kvalificeringskravet. Har entreprenören infört BF9K och har bevis på det, så klarar entreprenören kvalificeringskravet. Andra ledningssystem som också uppfyller kvalificeringskravet är bland annat ISO 14001.

  Andra krav som har med miljö- och kvalitetsledningssystem att göra kan ju vara skrivna och utformade på annat vis. Vi visar alltså endast vilka ledningssystem som kan uppfylla Upphandlingsmyndighetens aktuella kvalificeringskrav. Det innebär alltså inte att Upphandlingsmyndigheten menar att BF9K och ISO 14001 är likvärdiga i andra situationer eller för andra kravskrivningar. Hoppas att skillnaden framgår av förklaringen ovan.

  Upphandlingsmyndighetens aktuella kvalificeringskrav sker inom ramen för 15 kap. 11 § punkten 8 LOU. Upphandlande myndigheten har möjlighet att som en del av kvalificeringen av leverantören utreda de ”… miljöskyddsåtgärder leverantören… kan vidta vid fullgörande av kontraktet...”. Exempelvis att ställa krav på delar av innehållet i ett ledningssystem för miljöarbete.

  Om ett kvalificeringskrav däremot är skrivet så att det innebär att entreprenören måste visa upp ett intyg från en oberoende organisation på att leverantören har ett miljöledningssystem så blir det i praktiken ett annat krav än ovan. Enligt 15 kap. 15 § LOU är de miljöledningssystem som då kan komma ifråga är bara sådana som följer en europeisk eller internationell standard.

  Enligt samma paragraf så innebär ordet intyg i sammanhanget ett intyg utfärdat av ett oberoende organ (organisation), ackrediterat för just den uppgiften. Ett sådant krav betyder därför i praktiken att entreprenören måste vara registrerad enligt EMAS eller certifierad enligt ISO 14001.

  Hur ni kan betrakta BF9K som bevis i er upphandling, på att krav är uppfyllda eller inte, beror därför på hur kravskrivningen ser ut i ert upphandlingsdokument.

  Här i frågeportalen finns fler frågor och svar som berör miljöledningssystem och kvalitetsledningssystem om ni vill vet mer. Sök på orden "miljöledning" eller "kvalitetsledning".

  Med vänlig hälsning
  Jens
  Jens Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.