Hur bildar man en inköpscentral?

Hej,

Vi har några frågor om att bilda inköpscentral:

1. Hur gör man som upphandlande enhet när man ska bilda en inköpscentral där kommuner är medlemmar? Vilka formella krav finns det?

2. Kan centralen drivas av ett aktiebolag eller ekonomisk förening? Måste alla medlemmar vara ägare i den juridiska personen som driver centralen eller räcker det att man är medlem?

3. Kan ett kommersiellt företag vara medlem i en inköpscentral?

Mvh
Håkan Anderberg
Länsstyrelsen i Blekinge
Håkan Anderberg Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Håkan,

  1. 
  Det finns inga bestämmelser i LUF om hur en inköpscentral bildas eller dess organisationsform. Det är en följaktligen bolagsrättslig fråga. För att läsa mer om olika organisationsformer hänvisar vi till Bolagsverket. Bolagsrättsliga frågor, till exempel vid osäkerhet om vilken organisationsform som ska väljas, hänvisar vi till aktörer på den privata marknaden som erbjuder individuell rådgivning.

  För att en organisation ska betraktas som inköpscentral ska den vara en upphandlande enhet som stadigvarande tillhandahåller centraliserad inköpsverksamhet i form av
  1. anskaffning av varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande enheter, eller
  2. tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal om varor, tjänster eller byggentreprenader som är avsedda för upphandlande enheter.
     Upphandling som genomförs av en inköpscentral för att den ska kunna bedriva centraliserad inköpsverksamhet ska betraktas som upphandling i samband med utövandet av en sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1–8 §§ (se 1 kap. 13 § LUF)

  För upphandlande myndigheter enligt LOU se 1 kap. 14 § LOU.

  Det innebär med andra ord att en upphandlande enhet eller myndighet kan, utifrån reglerna i LUF/LOU, vara att betrakta som en inköpscentral utan att någon särskild åtgärd behöver vidtas. Detta gäller under förutsättning att enheten eller myndigheten uppfyller de krav som framgår av 1 kap. 13 LUF eller 1 kap. 14 § LOU.

  2. 
  Ja, det finns inga upphandlingsrättsliga hinder mot att en inköpscentral bedrivs i en eller annan organisationsform. I till exempel ett aktiebolag kan man vara ägare, men inte medlem. I en ekonomisk förening kallas ägarna medlemmar. Detta har ingen upphandlingsrättslig betydelse.

  Förutsättningarna för att anskaffa från eller genom en inköpscentral framgår av 7 kap. 5–11 §§ LUF (för upphandlande myndigheter enligt LOU se 7 kap. 10–16 §§ LOU). Det finns inte något krav på varken ägande eller medlemskap i någon organisation.

  För att läsa mer om inköpscentraler se prop. 2015/16:195 s. 531–539.

  3. 
  Ja, om inget annat framgår av föreningens stadgar eller liknande.

  Ett sådant medlemskap kan dock äventyra den upphandlande enhetens eller myndighetens (inköpscentralens) status som upphandlande enhet eller myndighet (se 1 kap. 22–23 §§ LUF respektive 1 kap. 22 § LOU) och därmed dess status som inköpscentral (se punkten 1 ovan).

  Det kan finnas annan lagstiftning som påverkar en upphandlande myndighets eller enhets (inköpscentrals) möjlighet att låta ett kommersiellt företag finansiera och/eller kontrollera den. Inom ramen för Frågeportalen kan vi inte ge stöd i dessa frågor.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.