Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Måste LOU iakttas om ett kommunalt bolag upphandlar en tjänst åt en privat organisation?

Hej,

Ska lagen om offentlig upphandling tillämpas om ett kommunalt bolag upphandlar en tjänst/leverantör till en privat bostadsrättsförening?

Vi är ett kommunalt bolag som bygger bostäder som säljs som bostadsrätter, och det förekommer att vi ska ta hand om upphandlingar åt en nystartat bostadsrättsförening, som i detta fall behöver en kommunikationsleverantör till deras fibernät.

Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej Alejandro,

  Det beror på vilken roll det kommunala bolaget har i upphandlingen.

  Den upphandlande myndigheten behöver inte själv ha för avsikt att tillgodogöra sig det som anskaffas för att det ska vara frågan om en upphandling. Detta innebär att om det kommunala bolaget anskaffar tjänster för att därefter sälja vidare dessa tjänster till en privat bostadsrättsförening så är det en upphandling enligt definitionen i LOU. Den upphandlande myndigheten måste då iaktta bestämmelserna i LOU när den upphandlar tjänsterna.

  Om det kommunala bolaget däremot agerar som ombud (med fullmakt) för den privata bostadsrättsföreningen i en upphandling utan att själv anskaffa något, är det från det kommunala bolagets perspektiv inte frågan om upphandling. Det kommunala bolaget är då istället en leverantör som tillhandahåller upphandlingstjänster till föreningen. Någon skyldighet för det kommunala bolaget att iaktta lagen om offentlig upphandling (LOU) i detta fall finns alltså inte.

  Eftersom upphandlingslagstiftningen endast tar sikte på anskaffning så innebär det att bestämmelserna inte blir tillämpliga vid själva försäljningen av tjänsterna.

  För att avgöra om ett visst upplägg är förenligt med LOU behöver en bedömning göras av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, vilket innebär att vi inte kan svara på din fråga. Är ni i behov av råd i det enskilda fallet rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

  Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av offentlig upphandling
  • prop. 2015/16:195 s. 315–324 samt s. 932–934 – om definitionen av offentlig upphandling och kontrakt.
  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.