Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Börkriterier gällande direktupphandling över 100 000 SEK,

Hej,

jag granskar EU-projekt och har en fråga gällande direktupphandling över 100 000 SEK. Har en myndighet som gjort en direktupphandling på 530 000 SEK men som endast vänt sig till en leverantör. Orsaken ska vara specifik kompetens enligt dem. I era riktlinjer för direktupphandlingar över 100 000 SEK har ni som riktlinjer att man BÖR höra av sig till tre leverantörer vilket nu inte har gjorts. Hur hårt ska detta kriterium tolkas? Är det skäl nog för att underkänna upphandlingen eller ska det endast ses som en rekommendation där de inte valt att följa den varvid förfarandet är ok? (utifrån att ha granskat deras interna riktlinjer för direktupphandlingar så hittar jag inte strängare krav där, dvs de skriver inte ut att det är ett krav att tre leverantörer ska (eller bör) kontaktas)

Tacksam för snabb återkoppling då det är ett pågående ärende!

Med vänlig hälsning Peter   
Peter Widding Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej Peter,

    Reglerna om att besluta riktlinjer för direktupphandling är en fråga för respektive upphandlande myndighet. Det står alltså varje upphandlande myndighet fritt att utforma sina riktlinjer för direktupphandling. Att inte följa den egna myndighetens interna riktlinjer för direktupphandling innebär inte per automatik att man har brutit mot reglerna i LOU, däremot kan det bli en intern fråga inom den upphandlande myndigheten om de interna styrdokumenten inte följs.

    Med vänlig hälsning
    Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy