Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur kan jag klaga på en upphandling som uppvisar bristande konkurrens?

Hej

Vi vill vara med i en upphandling för ett konsultuppdrag. Kriterierna som skall vara uppnådda begränsar upphandlingen till en (möjligen två) leverantör. Kriterierna känns mer eller mindre som att de pekar på en leverantör. I upphandlarens fråga & svar- site finns flera frågor och påpekande att det är uppmärksammat att allt pekar på en leverantör.

Hur agerar vi för att överklaga/uppmärksamma?

Kommentarer

  • Hej Pia!

    Jag vill inledningsvis upplysa om vårt tidigare inlägg Skallkrav som utesluter alla leverantörer förutom en som berör förenligheten mellan långtgående obligatoriska krav och proportionalitetsprincipen.

    Om den upphandlande myndigheten inte självmant ändrar upphandlingen efter leverantörernas påpekanden finns vissa möjligheter att klaga på upphandlingen. Dessa möjligheter har vi beskrivit på vår webbplats. En leverantör som anser att den upphandlande myndigheten har gjort fel under upphandlingen kan begära att en förvaltningsdomstol överprövar den pågående upphandlingen. På Domstolsverkets webbplats finns en beskrivning av hur en ansökan om överprövning ska göras och vad den ska innehålla.

    Med vänliga hälsningar,
    Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.