Till senaste kommentaren

Brittiska leverantörer inför Brexit - överlåtelse av avtal, med mera?

Hej!

Vi har funderingar när det gäller brittiska leverantörer och hanteringen av dessa inför Brexit som i skrivande stund ju planeras ske den 29/3 (även om det verkar kunna skjutas fram).

Vi undrar hur ni ser på brittiska leverantörer som begär byte av leverantör/överlåtelse av avtal utifrån bestämmelserna i LOU. Överlåtelse av avtal får ju bara ske i undantagsfall och kräver enligt 17 kap. 13 § LOU att det handlar om en rent intern företagsomstrukturering och att avtalet inte ändras på några väsentliga punkter. Det kan ju tilläggas att det kan vara komplicerat att bedöma utländska leverantörers intyg etc. över företagskonstellationer.

Vi undrar även lite mer principiellt om Upphandlingsmyndigheten gjort några ställningstaganden eller medskick inför Brexit och hur brittiska leverantörer kan/bör hanteras. Läget är ju minst sagt oklart.

Kommentarer

 • Hej Ingrid,

  Vi har svårt att se hur tolkningen av bestämmelsen om byte av leverantör i lagen om offentlig upphandling (LOU) skulle kunna påverkas av att Storbritannien lämnar EU den 31 oktober 2019 (brexit).

  Det stämmer att överlåtelse av avtal från en leverantör till en annan bara får ske om det är tillåtet enligt bestämmelserna i 17 kap. 13 § LOU. Vi har en uppdragsrapport med en del exempel på företagsomstruktureringar. Exemplen i rapporten ska inte uppfattas som uttömmande. Andra situationer som skulle kunna aktualiseras är exempelvis interna omorganisationer. Ett företag kan till exempel vilja samla sin verksamhet av en viss typ i ett nytt dotterbolag. Notera också att leverantören som utgångspunkt inte kan överlåta ett avtal till annan om förutsättningarna enligt bestämmelsen är uppfyllda. För att genomföra ett byte av leverantör krävs dessutom att leverantören kommer överens med den upphandlande myndigheten eller enheten om att så ska ske. På vår webbplats hittar du uppdragsrapporten Ändringar av kontrakt och ramavtal – möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen, se s. 35–36.

  På vår webbplats finns vissa medskick om brexits påverkan på offentliga affärer.

  Läs mer
  Se inlägget Byte av leverantör till leverantörens underleverantör i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  17 kap. 13 § LOU – bestämmelsen om byte av leverantör.

  Uppdaterad: den 11 april 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.