Till senaste kommentaren

Kan en anställds brott utgöra grund för uteslutning?

Hej!
I en konsulttjänstupphandling (ej skolverksamhet ) det har kommit till våran kännedom att en anbudsgivarens senior konsult har varit dömd på fritiden för grovbrott (inte allvarligt fel i yrkesutövningen) domen har vunnit laga kraft . Brottet som han dömdes för ingår inte i 13 kap. Uteslutning av leverantörer.
Det har inte funnits något krav för utdrag ur belastningsregister i upphandlingsdokumentet eller krav på information som ett särskilt villkor för fullgörande av kontrakt (särskilt kontraktsvillkor).  
Kan myndigheten agera på något sätt på inkommen information för att diskvalificera anbudsgivaren?

Kommentarer

  • Hej,

    Det är upphandlingsdokumenten som styr vilka uppgifter anbudsgivaren ska komma in med och hur anbudsgivaren och anbudet ska bedömas. För att kunna utesluta en anbudsgivare krävs därför att anbudsgivaren gjort sig skyldig till uteslutning enligt någon av uteslutningsgrunderna. Att en anställd gjort sig skyldig till ett brott utgör i sig inte en grund för uteslutning av en anbudsgivare, utan det krävs att brottet innebär att någon uteslutningsgrund 13 kap. 3 § lagen om offentlig upphandling (LOU) aktualiseras. En bedömning måste göras i det enskilda fallet om det aktuella brottet innebär att det finns grund för uteslutning.

    Med vänliga hälsningar,
    Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.