Till senaste kommentaren

Vilka finansiella tjänster omfattas av undantaget i LOU?

Hej

Omfattas Cash management-produkter av LOU och därmed upphandlingspliktiga eller ingår dessa i undantaget för vissa finansiella tjänster ( CPV-kod 66100000–1 till 66190000–8)?

Vänliga hälsingar
Madeleine


Kommentarer

 • Hej Madeleine,

  Inledningsvis kan nämnas att undantaget som du hänvisar till endast avser tjänster. En produkt omfattas därmed aldrig av undantaget oavsett om det är en Cash management-produkt eller inte.

  Vilka finansiella tjänster omfattas av undantaget?
  De CPV-koder som omfattas av undantaget är,
  • 66100000–1 – Bank- och investeringstjänster
  • 66110000–4 – Banktjänster
  • 66111000–1 – Centralbanktjänster
  • 66112000–8 – Inlåningstjänster
  • 66113000–5 – Kreditgivning
  • 66113100–6 – Mikrokreditgivning
  • 66114000–2 – finansiell leasing
  • 66115000–9 – Internationell betalningsförmedling
  • 66120000–7 – Investment banking och tillhörande tjänster
  • 66121000–4 – Sammanslagningar och förvärv
  • 66122000–1 – Företagsfinansiering och riskkapital
  • 66130000–0 – Fondkommission och liknande värdepappers- och varumäklingstjänster
  • 66131000–7 – Tjänster avseende värdepappershandel
  • 66131100–8 – Pensionsinvesteringar
  • 66132000–4 – Varuförmedling
  • 66133000–1 – Hantering och clearing
  • 66140000–3 – Aktieförvaltning
  • 66141000–0 – Förvaltning av pensionsfonder
  • 66150000–6 – Administrativa tjänster avseende finansmarknaden
  • 66151000–3 – Finansmarknad - drift
  • 66151100–4 – Elektronisk detaljhandel
  • 66152000–0 – Finansmarknad - tillsyn
  • 66160000–9 – Notariats- och depåtjänster
  • 66161000–6 – Notariatstjänster
  • 66162000–3 – Depåtjänster
  • 66170000–2 – Finansiell rådgivning, hantering av finansiella transaktioner och cleringhouse-tjänster
  • 66171000–9 – Finansiell rådgivning
  • 66172000–6 – Hantering av finansiella transaktioner och clearinghouse-tjänster
  • 66180000–5 – Valutaväxling
  • 66190000–8 – Låneförmedling
  För att avgöra om det som ska anskaffas omfattas av någon av ovanstående CPV-koder och därmed även omfattas av undantaget måste en bedömning göras i det enskilda fallet utifrån föremålet för upphandlingen.

  Läs mer
  Källhänvisningar
  • 3 kap. 24 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – undantag gällande vissa finansiella tjänster
  • Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 av den 28 november 2007 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG respektive 2004/18/EG om förfaranden vid offentlig upphandling, när det gäller revidering av CPV (CPV-förordningen).
  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.