Till senaste kommentaren

Krav på CE-märkningar samt Livsmedelsgodkänd

Hej,

Undrar om det är okej utifrån LOU att ställa ett direkt krav på att en produkt ska vara CE-märkt? Undrar detsamma vad det gäller kravet på Livsmedelsgodkänd?

Kommentarer

 • Hej Johan,

  Du behöver inte ställa krav på livsmedelsgodkänd i lagens mening. Det finns redan övergripande lagstiftningen som reglerar detta genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 – om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Den omfattar både tillverkare av material och produkter och livsmedelsföretagare och anger att materialet under avsedda användningsförhållanden inte får överföra ämnen till livsmedlet i sådana mängder att det utgör en risk för människors hälsa, medför en oacceptabel förändring i livsmedlets sammansättning, eller medför en försämring av livsmedlets smak- och luktegenskaper.

  Konsumenterna får heller inte vilseledas genom det sätt på vilket ett material eller en produkt märks, marknadsförs och presenteras. Samtliga tillverkare och importörer av material och produkter samt de livsmedelsföretagare som använder material och produkter i sin livsmedelsproduktion ska ha ett system för spårbarhet ett steg bakåt och ett steg framåt i leveranskedjan, utom vid försäljning direkt till konsument. Detta för att kunna underlätta kontroll och återkalla defekta produkter.

  I Sverige finns ytterligare nationella regler i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2011:7) om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel finns kraven i EU:s direktiv gällande bland annat keramik och regenererad cellulosa införda.

  I Sverige finns även en regel om att bisfenol A och föreningar där bisfenol A ingår inte får användas i lack och ytskikt i förpackningar för sådana livsmedel som är särskilt avsedda för barn mellan 0 och 3 år. Detta regleras i livsmedelsförordningen. Detta krav gäller alltså fler produkter än plastförordningens krav, som endast gäller nappflaskor av plast. Läs gärna mer på Livsmedelsverkets webbplats.

  Du behöver inte heller ställa krav på produkter som enligt lagstiftningen ska CE-märkas vilket redan regleras av lagstiftning. Den anger att vissa produkter måste CE-märkas för att få säljas och marknadsföras. CE-märket är en symbol som innebär att tillverkaren garanterar att vissa krav är uppfyllda och att korrekta kontroller har genomförts och tillverkaren är skyldig att ta reda på om företagets produkt ska CE-märkas eller inte.

  Om en produkt inte finns på listan får den inte CE-märkas och en felaktigt märkt produkt får inte heller säljas. Produkter som inte får CE-märkas är till exempel barnvagnar, nappar och barnartiklar. Dessa produkter ska istället uppfylla kraven i produktsäkerhetslagen, som har sin grund i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG (GPSD-direktivet) om allmän produktsäkerhet. Konsumentverket ansvarar för marknadskontroll av leksaker och personlig skyddsutrustning som ska vara CE-märkta. Läs gärna mer på Konsumentverkets webbplats.

  Uppdaterad: den 20 augusti 2019

  Vänliga hälsningar
  /Monica
  Monica Segmentsansvarig Livsmedel

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.