Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Certifikat som ställer efterfrågade krav på reparation?

Enligt vad vi har kunnat utläsa av det aktuella hållbarhetskriteriet Enkel Reparation (KravID: 11186) så är syftet med kravet att enheten inte ska behöva kasseras om en kritisk komponent felar och att sådana komponenter måste kunna bytas.

Vilka certifikat anser ni innehåller krav som motsvarar syftet med krav på enkel reparation, är det motsvarande exempelvis de certifikat ni anger i KravID: 11185?

”Uppvisa ett certifikat som bevisar att produkterna är godkända enligt en märkning som ställer krav på tillgång till reservdelar under minst tre (3) år. Märkning som har motsvarande kriterier:
  • Blaue Engel
  • EU Ecolabel
  • TCO Certified
  • eller likvärdig märkning. ”

Kommentarer

  • Hej!
    Tack för din fråga. Det stämmer att syftet med kravet är att det ska vara möjligt att byta ut vissa komponenter i produkten för att inte behöva kassera den. Motsvarande kriterier finns bland annat i TCO Certified version 8 och EU Ecolabel. Det kan dock finnas andra märkningar som också har motsvarande kriterier. Notera att kriteriet nyligen är uppdaterat med ett förtydligande.
    Joakim Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.