Till senaste kommentaren

Certifikat som ställer efterfrågade krav på enkel reparation?

Enligt vad vi har kunnat utläsa av det aktuella hållbarhetskriteriet Enkel Reparation (KravID: 11186) så är syftet med kravet att enheten inte ska behöva kasseras om en kritisk komponent felar och att sådana komponenter måste kunna bytas.

Vilka certifikat anser ni innehåller krav som motsvarar syftet med krav på enkel reparation, är det motsvarande exempelvis de certifikat ni anger i KravID: 11185?

”Uppvisa ett certifikat som bevisar att produkterna är godkända enligt en märkning som ställer krav på tillgång till reservdelar under minst tre (3) år. Märkning som har motsvarande kriterier:
 • Blaue Engel
 • EU Ecolabel
 • TCO Certified
 • eller likvärdig märkning.”

Kommentarer

 • Hej!

  Tack för din fråga.

  Det stämmer att syftet med kravet Utbytbara komponenter (kravID 11186) är att det ska vara möjligt att byta ut vissa komponenter i produkten för att inte behöva kassera den. Om de specificerade komponenterna är möjliga att byta ut med de verktyg som kravet specificerar bör man anse att det är uppfyllt. Exakt hur utbytet ska gå till är inte specificerat. Detta krav bygger på EU-kommissionens kriterier för datorer och bildskärmar. De har tyvärr inte någon närmare vägledning för hur man ska tolka kravet. Det vill säga om kravet gäller enbart de specifika komponenterna och inte andra komponenter de eventuellt sitter fastlödda på. Inte heller miljömärkningar som har liknande krav ger en närmare specifikation kring exakt hur komponenterna ska kunna bytas ut.

  Motsvarande kriterier finns bland annat i TCO Certified version 8 och EU Ecolabel. Det kan dock finnas andra märkningar som också har motsvarande kriterier. Notera att kriteriet nyligen är uppdaterat med ett förtydligande.

  Uppdaterad: den 23 juli 2019
  Joakim Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.