Till senaste kommentaren

Omfattar det nya Clean Vehicles-direktivet upphandling av färdtjänstresor?

Hej!

Omfattar det nya Clean Vehicles Directive upphandling av färdtjänstresor?

Dvs. kommer det senast i augusti svensk lagstiftning som kommer att slå fast hur stor andel "rena fordon" som minst ska ingå i upphandlad färdtjänst?

Allt gott!

Kommentarer

 • Hej Lisa,
  Vi vet inte när den svenska lagen träder i kraft. Direktivet kommer att gälla från och med 2 augusti 2021 och 2025 ska Sverige ha uppnått så mycket att 38,5 % av alla upphandlade bilar ska ha högst släppa ut 50 gram koldioxid. Direktivet omfattar upphandlingar inom följande CPV-koder enligt tabellen nedan som tillhör till det uppdaterade Clean Vehicle Direktivet:
  • 60112000-6 Kollektivtrafik på väg
  • 60130000-8 Persontransporter på väg för särskilda ändamål
  • 60140000-1 Icke-reguljära persontransporter
  • 60172000-3 Uthyrning av bussar med förare
  • 90511000-2 Avfallshämtningstjänster
  • 60160000-7 Posttransporter på väg
  • 60161000-4 Pakettransporter på väg
  Möjligtvis kan ni utforma kontraktsvillkor som inte utesluter den kommande kravnivån om ni har ett flerårigt ramavtal. Läs mer om särskilda kontraktsvillkor på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 av den 20 juni 2019 om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon – ändringsdirektivet
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon – det ursprungliga Clean Vehicles Directive.
  Med vänlig hälsning
  Heini-Marja Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.