Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur förhåller sig Clean Vehicles Directive till miljöbilsdefinitionen?

Hej,
jag håller på att upphandla taxitjänster och efter dialog med leverantörer tycker de att EU´s Clean Vehicles Directive ska gälla som miljöbilsdefinition. Har ni någon information om detta direktiv? Går det att använda som definition av miljöbil? Eller ska vi fortfarande använda förordning 2009:1?

Kommentarer

 • Hej Markus,

  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG (Clean Vehicle Directive) är ett EU-direktiv och är inte bindande för enskilda upphandlande myndigheter. Direktivet är genomfört av vår lagstiftare i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. Av lagen framgår att upphandlande myndigheter vid bland annat köp eller leasing av bilar ska beakta energi- och miljöpåverkan vid drift under bilens hela livslängd när de genomför upphandlingar som omfattas av den aktuella lagen. Om den upphandlande myndigheten väljer att beakta sådan energi- och miljöpåverkan som ett tilldelningskriterium, ska driftskostnaderna under bilens hela livslängd för energianvändning och utsläpp av koldioxid, kväveoxider (NOX), icke-metankolväten (NMHC) och partiklar vara med i utvärderingsmodellen.

  I praktiken kan en upphandlande myndighet exempelvis tekniska specifikationer ange krav på fordonets energianvändning och drivmedel för att beakta koldioxid utsläpp samt krav på senaste Euroklass för att beakta kväveoxider, icke-metankolväten (NMHC) och partiklar. Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav för fordon är under uppdatering med hänsyn till bonus-malussystemet.

  Väljer en upphandlande myndighet att använda tilldelningskriterium för att beakta miljöaspekterna har Upphandlingsmyndigheten kriterier för detta i kriteriebibliotek, se hållbarhetskriteriet Kostnadsberäkning EU-metod (kravID 10473).

  En praktisk tillämpning av lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster finns hos aktören Partnersamverkan för svensk kollektivtrafik. De har miljökrav för bussar och även för personbilar som senaste uppdaterades under våren 2018. Miljökraven finns allmänt tillgängliga på Partnersamverkan för svensk kollektivtrafiks webbplats.

  Statliga myndigheter omfattas av förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. Den förordningen reglerar att statliga inköp eller leasing av fordon ska vara miljöbilar och sätter gränsvärden för både utsläpp av koldioxid och även för de andra utsläppen. Vilket i princip innebär att förordningen är kraftfullare än lagen som säger att den upphandlande myndigheten får beakta. Sedan juli 2018 saknas definitionen för miljöbil i förordningen. Anledningen till det är att den tidigare definitionen har upphävts på grund av det ersättande bonus-malus systemet.

  Bonus-malus innebär i korthet att en ny bil som släpper ut mer än 95 gram per kilometer koldioxid får förhöjd skatt under de tre första åren samt en bil som släpper ut maximalt 60 gram per kilometer alternativt går på fordonsgas får en bonus. Notera dock att undantag finns. Mer att läsa om bonus-malus system finns hos Transportstyrelsen. Regeringen håller dock på att ta fram en ny miljöbilsdefinition som ska gälla i förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav.

  Hösten 2017 ändrades testmetoden för att beräkna utsläppen för att bättre motsvara dagens körsätt och infrastruktur. Den nya metoden WLTP ger i genomsnitt cirka 10 procent högre utsläpp, men det varierar för olika modeller.

  Källhänvisningar
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (Clean Vehicle Directive)
  • prop. 2010/11:118 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.
  Uppdaterad: den 21 augusti 2019
  Heini-Marja Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.