Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Delad avropsmodell vid samordnad upphandling

Hej,

Arbetar med en upphandling avseende hantverkstjänster - golv-mattläggare. Upphandlingen avser kommunen och ett av bolagen.

Det är delade meningar om hur avropsmetoden ska se ut. Finns det möjlighet att ha göra en upphandling men två olika avropsmetoder, en rangordning för kommunen och volymbaserad rangordning till bolaget. Samt om det går att använda olika summor för förnyad konkurransättning, dvs en högre summa för bolaget och en lägre för kommunen. Då man har olika behov.

Hälsningar
Matilda Gustafsson
Upphandlare

Kommentarer

 • Hej Matilda,

  Ja, det är möjligt att göra en samordnad upphandling med två olika avropsmetoder (se 7 kap. 7 § LOU), till exempel en rangordning för en av de upphandlande myndigheterna och volymbaserad rangordning för en annan.

  En samordnad upphandling där upphandlande myndigheter tecknar sina egna ramavtal får nog, ur ett teoretiskt perspektiv, betraktas som flera upphandlingar även om det i praktiken kan uppfattas som att de sker inom ramen för ett och samma upphandlingsförfarande.

  Notera att fördelning av avrop ska ske enligt de objektiva villkor som anges i ramavtalet. Respektive myndighet ska alltså tillämpa objektiva villkor för att avgöra vilken av leverantörerna som ska tilldelas kontraktet. Villkoren ska givetvis vara förenliga med principen om öppenhet.

  Gällande kombinerad avropsmetod se inlägget Tilldelning delvis efter en förnyad konkurrensutsättning. Det finns även ett antal inlägg om samordnad upphandling som kan vara relevanta att titta närmre på i den beskrivna situationen, se taggen Samordnad upphandling.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.