Till senaste kommentaren

Går det att ställa krav på demontering av medicinteknisk utrustning?

Hej,

Vi arbetar med kravställningen inför upphandling av en medicinteknisk utrustning och jag undrar om det är möjligt att ställa krav på att när vi inte längreska/vill använda utrustningen ska den vara demonterbar? Jag resonerar att om det är möjligt att montera ner den skapar det cirkulära incitament eftersom det går att plocka reservdelar från den ex.vis eller tänker jag fel?

mvh Maria

Kommentarer

 • Hej Maria,
   
  Det finns stora möjligheter att använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg i omställningen till cirkulär ekonomi. Upphandlande organisationer har en förhållandevis stor frihet att utforma sina upphandlingar för att tillgodose verksamhetens behov och använda upphandling som ett verktyg för att nå olika politiska och samhälleliga mål. En förutsättning är att alla krav, villkor och kriterier är förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

  Upphandlingslagarna innebär inte något principiellt hinder mot att ställa den typ av krav du beskriver, även om ett eller flera sådana krav skulle kunna innebära en minskad konkurrens i den enskilda upphandlingen. Att ett krav har konkurrensbegränsade effekter innebär dock inte att det alltid är ett oproportionerligt krav att ställa, eftersom vad som är proportionerligt varierar från fall till fall.

  Upphandlingsmyndigheten kan inte bedöma om ett specifikt krav är förenligt med lagen om offentlig upphandling (LOU) eller inte. Det är initialt den upphandlande organisationen som ska göra den bedömningen och i slutändan är det endast en domstol som kan avgöra den frågan med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

  Läs mer om upphandling för att främja cirkulär ekonomi på vår webbplats.

  Stäm av kravet med potentiella leverantörer innan upphandlingen
  Genom en välgrundad marknadsanalys kan ni säkerställa att kravet är proportionerligt och tillräckligt tydligt formulerat. Det kan exempelvis göras genom att ha tidig dialog eller skicka ut upphandlingsdokumenten på extern remiss till leverantörerna för att få in synpunkter.

  Läs gärna mer om tidig dialog och extern remiss av upphandlingsdokumenten på vår webbplats.

  Läs mer
  Läs mer om Cirkulär ekonomi i inköpsprocessen på vår webbplats och i inlägget Inom vilka områden kan man ställa krav på cirkulär ekonomi? i vår Frågeportal.

  Kanske kan även våra hållbarhetskriterier för tjänster för återanvändning och återvinning av datorer och bildskärmar användas som inspiration i ert arbete.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.