Till senaste kommentaren

Krav på digital tillgänglighet

Hej
Ny lag om digital tillgänglighet har trätt i kraft nu i dagarna. Tar ni hänsyn till detta i era kommande upphandlingar. Hur är det med de avtal som redan är klara. Ska ni komplettera så att tillgänglighet är möjlig?
Med önskan om snabbt svar.

Med vänlig hälsning

Kjell Axelsson
[Signatur redigerad av Upphandlingsmyndigheten]

Kommentarer

  • Hej Kjell,

    Den 23 september 2018 började EU-direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer att gälla. Det innebär att svenska lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet ska vara antagna och offentliggjorda senast 23 september 2018. Regeringen har lagt fram ett förslag till en ny svensk lag, lag om tillgänglighet till digital offentlig service (se prop. 2017/18:299). Lagen är dock försenad och föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Detta påverkar dock inte när kraven enligt direktivet börjar gälla, då regelverket enligt direktivet ska inträda successivt från september 2019 till juni 2021, se gärna regeringens webbplats för mer information. Se även det tidigare inlägget Webbtillgänglighetsdirektivet i vår Frågeportal.

    Upphandlingsmyndigheten tar alltid hänsyn till och beaktar tillgänglighetsaspekter vid våra upphandlingar där så är relevant och vi förbereder oss för den svenska implementeringen av webbtillgänglighetsdirektivet.

    Med vänliga hälsningar,
    Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.