Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Räknas direktupphandlingsgränsen individuellt för varje leverantör?

Hej!

Vi är en tjänsteleverantör inom IT som ibland tecknar direktavtal med arbetsgivare då tjänsterna oftast hamnar under tröskelvärdet på 586 000.

Vi har inlett ett samarbete ett företag som tillhandahåller en annan typ av tjänst, men som kan integreras i samma gränssnitt för en bättre kundupplevelse.

Min fråga är: när vi erbjuder våra tjänster tillsammans, kan respektive företag förhålla sig till var sitt tröskelvärde, eller måste vi räkna på ett gemensamt för att de separata tjänsterna integreras?

Mvh

Kommentarer

 • Hej Alexander,

  Nej, en upphandlande myndighet eller enhet kan inte tillämpa separata direktupphandlingsgränser för varje leverantör som inköp görs ifrån. Samtliga direktupphandlingar av samma slag måste alltså räknas in när en upphandlande myndighet eller enhet ska beräkna värdet av en upphandling när hänsyn ska tas till direktupphandlingsgränsen. Det saknar betydelse om köpen görs från en eller flera leverantörer. Det som är av betydelse vid bedömningen om värdet för flera direktupphandlingar ska räknas ihop eller inte är om direktupphandlingarna anses vara av samma slag eller inte.

  Frågor om vad som utgör direktupphandlingar av samma slag finns besvarade i vår Frågeportal, se inläggenLäs mer
  För mer information om direktupphandlingsgränsen och direktupphandlingar av samma slag, se Upphandlingsmyndighetens vägledning Är inköpen av samma slag? - Hjälpregler för beräkning av kontraktsvärdet vid direktupphandlingar av samma slag.

  Källhänvisningar
  19 kap. 8 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – beräkning av värdet av en upphandling vars värde understiger tröskelvärdet.

  Med vänlig hälsning,
  Mattias Upphandlingsjurist
 • Hej! Om man saknar tekniskt stöd för att veta hur mycket som har handlats av "samma slag" hur gör man då? Hur noggrann måste uppskattningen vara av om ens köp av något spräcker direktupphandlingsgränsen om du inte har stöd för att se hur mycket av det man bedömer vara av samma slag har köpts inom myndigheten?
  Göran
 • Hej Göran,

  Vi är inte helt säkra vilket tekniskt stöd ni anser er sakna för att kunna göra en lämplig uppföljning av gjorda inköp. Ett exempel på att spåra tidigare inköp är att gå igenom myndighetens bokföring alternativt leverantörsreskontra och granska fakturor för att på så sätt få en bild över vilka inköp som har genomförts. Det är den upphandlande organisationens ansvar att säkerställa att uppskattningen av värdet av en upphandling sker på ett omsorgsfullt sätt och är så korrekt som möjligt.

  Vid beräkningen av värdet för direktupphandlingar av samma slag är det inte fråga om att uppskatta vilka inköp som kan ha gjorts, värdet ska beräknas för de inköp som faktiskt har gjorts. Däremot är det aktuellt att bedöma om inköpen är av samma slag eller inte. Om direktupphandlingsgränsen överskrids av en upphandlande myndighet är det inte en förmildrande omständighet att myndigheten saknat tekniska hjälpmedel för uppföljning av gjorda inköp.

  Med vänlig hälsning,
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.