Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Omfattas Svenska kyrkan av LOU?

Hej
I Partille pastorat finns en fastighetsavdelning som sköter upphandling av alla reparationer och nyanläggningar inom pastoratet. När jag läser på om direktupphandling ser jag att man ska räkna samman kostnaderna alla upphandlingar som gäller samma sak inom ett räkenskapsår. Inom Partille pastorat finns tre församlingar och en kyrkogårdsförvaltning, investeringsbudgeten för dessa fyra enheter görs av den centrala fastighetsavdelningen. Ska man alltså räkna samman alla byggprojekt inom pastoratet för ett räkenskapsår? Även om det rör så vitt skilda saker som en spolplatta på en begravningsplats och ny lekplats vid en kyrka ute i en av församlingarna?

Kommentarer

 • Hej Mats!

  Inledningsvis bör det noteras att lagen om offentlig upphandling (LOU (2016:1145)) är tillämplig på upphandlingar som genomförs av upphandlande myndigheter och offentligt styrda organ som jämställs med sådana myndigheter. Svenska kyrkan i sin helhet utgör inte en sådan upphandlande myndighet eller offentligt styrt organ som måste följa LOU. Om en församling, samfällighet eller annan enhet uppfyller förutsättningarna för att utgöra ett offentligt styrt organ (1 kap. 18 § LOU) kan den vara skyldig att iaktta bestämmelserna i lagen, men detta beror på omständigheterna i det enskilda fallet. För tidigare bedömningar av Svenska kyrkans förhållande till upphandlingslagstiftningen, se bland annat NOU yttrande dnr 2004/0040-29 och prop. 2006/07:128 s. 148-149.

  Direktupphandlingsgränsen enligt LOU hittar du på vår webbplats. Vid beräkningen ska den upphandlande myndigheten beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret (19 kap. 8 § tredje stycket LOU). För information om vad som avses med samma slag, se bland annat Upphandlingsmyndighetens vägledning Är inköpen av samma slag? Hjälpregler för beräkning av kontraktsvärdet vid direktupphandlingar av samma slag. Vad som utgör direktupphandlingar av samma slag är dock inte samma fråga som på vilken ”nivå” kontraktsvärdet ska beräknas. Om två enheter utgör olika upphandlande myndigheter beräknas direktupphandlingsgränsen separat för de två enheterna. En bedömning måste dock göras av det kontrakt som är föremål för upphandling, till exempel om två upphandlande myndigheter gemensamt upphandlar ett kontrakt vars värde överstiger direktupphandlingsgränsen.

  Uppdaterad: den 13 februari 2018 (bland annat hänvisning till ny lagstiftning)

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.