Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vilka bör- och ska-krav får finnas i en direktupphandling?

Hej! Visst ska man även i en direktupphandling ha en genomtänkt och transparent modell för kvalificering och bedömning - det vill säga att man arbetar med öppna skall- och börkrav. Vissa uppfattar direktupphandling som en process där man inte har någon transparens alls hur man väljer ut det vinnande anbudet. Vi erhöll exempelvis kritik från en leverantör för att vår kravställning i en direktupphandling påminde om en förenklad upphandling.

Staffan Falkefjeld Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Staffan!

  Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form (19 kap. 4 § LOU (2016:1145)). LOU innehåller inte några särskilda förfarande- eller annonseringskrav utan en upphandlande myndigheten får utforma en direktupphandling på lämpligt sätt, med beaktande av de grundläggande principerna i 4 kap. 1 § LOU. Det finns däremot inte något hinder mot att utforma upphandlingsdokumenten i en direktupphandling på ett sätt som motsvarar det vid ett förenklat förfarande eller att annonsera en direktupphandling i en annonsdatabas. Beroende på värdet på kontraktet och omständigheterna i det enskilda fallet kan en konkurrensutsättning leda till bättre utnyttjande av konkurrensen samt kostnadsbesparingar för den upphandlande myndigheten.

  Vilka krav och utvärderingsmodeller som är lämpliga vid en direktupphandling får bedömas från fall till fall. Om kontraktsvärdet är förhållandevis lågt kan det till exempel vara mindre lämpligt att ställa omfattande krav som kräver en stor arbetsinsats vid utformandet av anbud, eller att ställa krav på en viss ekonomisk ställning.

  Uppdaterad: den 13 februari 2018 (hänvisning till ny lagstiftning)

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.