Till senaste kommentaren

Kan en leverantör kräva att inkluderas i myndighetens maillista för direktupphandlingar?

Hej!

Vi har fått ett mail från en leverantör som skriver följande: "Vi vill ha information gällande aktuella direktupphandlingar från er. Skulle ni kunna vidarebefordra mailet till relevant person för direktupphandlingar inom eran organisation? Vi vill bli inkluderade i eran maillista för direktupphandlingar. Områdena vi vill ha information gällande är direktupphandlingar inom IT samt bemanning inom Vård och IT."

Är vi tvungna att tillgodose detta? Leverantören verkar ha lagt alla Sveriges kommuner i sitt utskick.

Meningen med en direktupphandling är ju att tillse att konkurrens sker, men vi måste väl själva kunna välja till vilka leverantörer vi skickar till? Och då direktupphandlingar är delegerade ut till vår verksamhet, är det nästan omöjligt med att hitta kontaktpersoner.

Kommentarer

 • Hej!

  Direktupphandling är en upphandling utan krav på anbud i viss form. Det betyder att det inte finns några särskilda regler om upphandlingens genomförande, annonsering, tidsfrister och så vidare. Den upphandlande myndigheten har därför en stor frihet att själv välja hur direktupphandlingen ska genomföras och vilka leverantörer som myndigheten ska vända sig till. Krav och villkor måste dock hålla sig inom de ramar som ges av de grundläggande upphandlingsprinciperna.

  Hur en direktupphandling genomförs och vilka som bjuds in att lämna anbud är således något som den upphandlande myndigheten bestämmer inom ramen för ovannämnda principer. Om den upphandlande myndigheten har publicerat ett upphandlingsdokument eller på annat sätt ställt upp regler för hur direktupphandlingen ska genomföras bör den dock följa dessa. Hur den upphandlande myndigheten hanterar anbud den inte efterfrågat får bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

  Det finns därmed inga krav i lagen om offentlig upphandling (LOU) på att en upphandlande myndighet måste tillgodose en leverantörs önskemål om att bli inkluderad i en maillista för direktupphandlingar. En leverantör får lämna anbud i en direktupphandling endast om myndigheten bestämmer det.

  Notera dock att leverantörens begäran också skulle kunna tolkas som en begäran att ta del av allmänna handlingar i era ärenden som avser era direktupphandlingar. Ni kan därför behöva be leverantören att förtydliga vad avsikten är med den aktuella frågan.

  Läs mer
  Läs gärna mer om direktupphandling på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  19 kap. 4 § tredje stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vad en direktupphandling är.

  Uppdaterad: den 15 oktober 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.