Till senaste kommentaren

Hur beräknar man värdet av en direktupphandling i förhållande till kommande behov?

Hej!
Hur ska man räkna när det gäller direktupphandling. När jag söker information verkar det som att det är räkenskapsåret.
Men om man troligtvis har ett behov av samma tjänst nästa år, ska man räkna samman detta då? eller är det bara räkenskapsåret som gäller?

Kommentarer

 • Hej Linda,

  Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas i upphandlingen, inklusive eventuella options- och förlängningsklausuler. Det spelar ingen roll när betalning sker. Det är en annan sak att myndigheten i beräkningen dessutom ska ta med värdet av alla direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret.

  Om den upphandlande myndigheten redan nu vet om att den har behov av samma tjänst nästa år kan det vara lämpligt att ta med den delen i samma upphandling. Tas den med ska det totala värdet av båda delarna beaktas vid beräkningen av upphandlingens värde. Förklaringen till detta är inte bara att det går att spara både tid och pengar för den upphandlande myndigheten. Flera påföljande avtal, som för varje år understiger direktupphandlingsgränsen men tillsammans överstiger gränsen, kan även innebära att någon ifrågasätter om myndigheten har valt att agera så för att komma under direktupphandlingsgränsen.

  Som utgångspunkt finns det inget hinder mot att dela upp kontrakt i mindre perioder eller i delkontrakt, även om det skulle leda till att det totala värdet av kontraktet understiger direktupphandlingsgränsen. I många fall kan en upphandlande myndighet spara både tid och pengar på att upphandla för ett återkomma behov på en gång. Dock får en upphandling inte delas upp i syfte att komma undan direktupphandlingsgränsen. Delas en upphandling upp bör därför myndigheten kunna visa att den har sakliga skäl till att göra det.

  Källhänvisningar
  19 kap. 8 § LOU.

  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist
 • Hej!

  En följdfråga.
  I 19 kap. 8 § LOU står:
  Vid beräkningen ska den upphandlande myndigheten beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret.

  Men inget om ett kommande behov. Tolkar jag dig rätt att det är lämpligt att räkna med även kommande behov gällande direktupphandlingar, men att det inte är lagstyrt?

  Linda
 • Hej,

  Ja, det stämmer att det inte är lagstyrt men att det kan vara lämpligt att ta hänsyn till kommande behov. Om det kommande behovet ingår i den aktuella direktupphandlingen ska dess värde ingå i beräkningen av upphandlingens värde.

  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.