Till senaste kommentaren

Direktupphandlingsgränsen vid upphandling av byggentreprenad

Blev osäker på vad som gäller för direktupphandling angående byggentreprenader. Vad är direktupphandlingsgränsen för byggentreprenader i nya LOU?

Har för mig att det är ett högre belopp för direktupphandling byggentreprenader, men det kanske är helt fel?

Kommentarer

 • Hej Lisa!

  Detta är förhållandevis vanligt att bestämmelsen som anger när direktupphandling får användas tolkas felaktigt. Direktupphandlingsgränsen är (och har även tidigare varit) densamma för såväl varor, tjänster som byggentreprenader vid upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).


  Direktupphandling får användas om upphandlingens värde uppgår till högst 28 procent av det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § LOU och som gäller för en upphandlande myndighet som inte är en central upphandlande myndighet vid upphandling av varor och tjänster. Bestämmelsen om när direktupphandling får användas (som gäller för såväl varor, tjänster som byggentreprenader) hänvisar alltså till ett och samma tröskelvärde. Det är detta tröskelvärde som ska användas vid beräkning av direktupphandlingsgränsen – även för byggentreprenader. Detta tröskelvärde är från 1 januari 2020 2 197 545 kronor vilket innebär att direktupphandlingsgränsen (på 28 procent av tröskelvärdet) blir
  615 312 kronor (avrundat nedåt). Att tröskelvärdet för byggentreprenader är högre än det för varor och tjänster saknar med andra ord betydelse.


  Utformningen innebär att samma direktupphandlingsgräns gäller oavsett om det är frågan om varor, tjänster eller byggentreprenader, och oavsett om den upphandlande myndigheten är en kommunal myndighet eller statlig myndighet.


  Källhänvisningar
  19 kap. 7 § tredje stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelsen om när direktupphandling får användas.

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.